Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inštitút environmentálnej politiky

Poslaním IEP je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Okrem interných analýz pre vedenie tvorí nezanedbateľnú časť práce analytikov IEP aj práca na analýzach pre odbornú verejnosť. IEP verejne publikuje:

 

Okrem toho zverejňujeme aj IEP prezentácie na workshopoch a konferenciách, či dátové zdroje z ktorých pri našich analýzach vychádzame. Názory autorov nemožno stotožňovať s oficiálnym postojom MŽP SR.