hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ako menej skládkovať

Odpadové hospodárstvo patrí k najväčším výzvam životného prostredia na Slovensku. Miera recyklácie komunálneho odpadu je jedna z najnižších v EÚ a skládkovanie je stále dominantná forma nakladania s komunálnym odpadom. Skládkovanie má pritom okrem negatívnych dopadov na zdravie a životné prostredie aj ekonomické náklady vo forme zaberania pôdy a straty zdrojov.

Na zníženie miery skládkovania a zvýšenie recyklácie navrhujeme výrazne zvýšiť poplatky za skládkovane, v obciach zaviesť systém poplatkov za komunálny odpad finančne zvýhodňujúci triedenie a zintenzívniť boj proti čiernym skládkam. Tieto opatrenia by mali dopĺňať adekvátne informačné kampane a vzdelávanie. Poplatky za skládkovanie sú momentálne jedny z najnižších v EÚ a nemotivujú k vyššiemu zhodnoteniu odpadov. Množstvový zber (resp. systém zliav zvýhodňujúci triedenie obyvateľov) by vytvoril pre občanov finančnú motiváciu znížiť produkciu zmesového odpadu. Ako ukazujú modelové príklady z viacerých slovenských miest zvýšenie poplatkov nemusia zvýšiť náklady občanov a obce. Pri dôslednom triedení môžu domácnosti dokonca ušetriť rádovo desiaty eur ročne. Tieto opatrenia budú automaticky znamenať zvýšenú motiváciu tvorby čiernych skládok. V praxi je preto nevyhnutné prijímať opatrenia na predchádzanie vzniku nelegálnych skládok a trestať vinníkov.