hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Čo s bratislavským odpadom

Projekt výstavby tretieho kotla bratislavskej spaľovne spoločnosti OLO a.s. je finančne aj celospoločensky návratný. Tento výsledok je relatívne citlivý na výšku investičných nákladov aj množstvo zhodnoteného odpadu. Ak by sa napríklad energeticky využilo o 16 % menej odpadu alebo by investičné náklady narástli o 20 %, projekt by sa stal finančne nenávratný. Výstavba tretieho kotla však nie je na udržanie 10 % miery skládkovania v Bratislave nutná a ani nezvýši mieru recyklácie.

Analýza bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaná na základe odporúčacích posudkov