Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

On causes of illegal waste dumping in Slovakia

Analýza skúma determinanty nelegálneho skládkovania odpadu na okresnej úrovni na Slovensku (v 77 z 79 okresov) s použitím skráteného regresného modelu. Analyzuje jedinečný súbor údajov zložený z dát nezákonného ukladania odpadov poskytnutých platformou TrashOut a socio-demografické dáta zo Štatistického úradu SR.

Štúdia ukazuje, že vyššia očakávaná úroveň celkovej produkcie odpadov vyúsťuje do vyššej miery ilegálne ukladaného odpadu a vyššieho počtu nelegálnych skládok. Presnejšie povedané, príjem má priaznivý vplyv na mieru ukladania ilegálneho odpadu, chudoba ovplyvňuje úroveň nezákonnému ukladania negatívne a vyššia miera vzdelania nemá za následok zodpovednejšie nakladanie s odpadmi. Naopak, vyššie vzdelanie má pozitívny vplyv na úroveň/rýchlosť skládkovania. Zistený bol aj negatívny vzťah medzi nákladmi na nezákonné ukladanie odpadu a jeho vznikom a tiež pozitívny vzťah medzi nákladmi na legálne ukladanie odpadov a úroveň čiernych skládok.

Analýza bola po zapracovaní pripomienok recenzentov v konečnom znení publikovaná v Journal of Environmental Planning and Management.

Pracovná verzia v angličtine (working paper):

On causes of illegal waste dumping in Slovakia (PDF, 1,19MB)

Skrátenú, netechnickú verziu možno nájsť v komentári IEP "Hory nelegálnych smetí". 

 

OP IEP