hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

On causes of illegal waste dumping in Slovakia

Analýza skúma determinanty nelegálneho skládkovania odpadu na okresnej úrovni na Slovensku (v 77 z 79 okresov) s použitím skráteného regresného modelu. Analyzuje jedinečný súbor údajov zložený z dát nezákonného ukladania odpadov poskytnutých platformou TrashOut a socio-demografické dáta zo Štatistického úradu SR.

Štúdia ukazuje, že vyššia očakávaná úroveň celkovej produkcie odpadov vyúsťuje do vyššej miery ilegálne ukladaného odpadu a vyššieho počtu nelegálnych skládok. Presnejšie povedané, príjem má priaznivý vplyv na mieru ukladania ilegálneho odpadu, chudoba ovplyvňuje úroveň nezákonnému ukladania negatívne a vyššia miera vzdelania nemá za následok zodpovednejšie nakladanie s odpadmi. Naopak, vyššie vzdelanie má pozitívny vplyv na úroveň/rýchlosť skládkovania. Zistený bol aj negatívny vzťah medzi nákladmi na nezákonné ukladanie odpadu a jeho vznikom a tiež pozitívny vzťah medzi nákladmi na legálne ukladanie odpadov a úroveň čiernych skládok.

Analýza bola po zapracovaní pripomienok recenzentov v konečnom znení publikovaná v Journal of Environmental Planning and Management.

 

Pracovná verzia v angličtine (working paper):

 

Skrátenú, netechnickú verziu možno nájsť v komentári IEP "Hory nelegálnych smetí". 

 

OP IEP