hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia je jedna z oblastí, kde je EÚ veľmi aktívna z dôvodu potreby zabezpečenia čistejšieho ovzdušia nakoľko znečistenie ovzdušia poškodzuje zdravie ľudí a životné prostredie. Ročne až 400 000 predčasných úmrtí v EÚ je spôsobených zlou kvalitou vzduchu. Podnikajú sa kroky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni, ako aj prostredníctvom aktívnej spolupráce na úrovni medzinárodných dohovorov. Cieľom je zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom kontroly emisií znečisťujúcich látok do atmosféry, zlepšením kvality palív a integráciou požiadaviek ochrany životného prostredia do iných sektorov napr. doprava, energetika.


Hlavné legislatívne činnosti v oblasti ochrany ovzdušia v EÚ:

Za účelom podpory implementácie jednotlivých opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia vytvorila Európska komisia tzv. Clean Air Dialogue, platformu, ktorá umožňuje členským štátom komunikovať s Komisiou a relevantnými expertmi. Táto platforma má za úlohu skvalitniť národné politiky ochrany ovzdušia, pomôcť členským štátom EÚ v implementácií európskych nariadení a prispieť k vzájomnému dialógu na expertnej úrovni. Na Slovensku sa Clean Air Dialogue konal 24. a 25. apríla 2018 za účastí zástupcov Komisie a ministerstiev dopravy, zdravotníctva, hospodárstva a životného prostredia (závery z rokovania). 

Užitočné odkazy