hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

SKUEV0822 Malý Dunaj

28.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

KE, Modernizácia električkových tratí v meste Košice, 2. etapa

28.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Obytný súbor Panoráma 5

28.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Bytový dom Terchovská a dotknuté územie

27.02.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Obchodné centrum Žiar nad Hronom

23.02.2023 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša

23.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany

21.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15-013 Breznica most M6548

21.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0889 Medovarské dubiny

20.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0889 Medovarské dubiny do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0891 Domanícke stráne

16.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť časť parcely lokality SKUEV0891 Domanícke stráne do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0192 Prosečné

16.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť časti vybraných parciel lokality SKUEV0192 Prosečné do národného zoznamu území európskeho významu

Plán využívania ložiska štrkopieskov Sučany – Veľké Diely na roky 2020 -2027

16.02.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia odvodnenia časti obce Stred a Sihoť Oravská Jasenica

14.02.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0309 Poprad

03.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality SKUEV0309 Poprad do národného zoznamu území európskeho významu

Pod Zábrehom 3 – blok A, blok B, blok C

03.02.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/74 Ubľa most 74-042 (M5960)

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15 Miňovce Most 15-011A

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15-013 Breznica most M2590

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0258 Tlstý vrch

01.02.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0258 Tlstý vrch do národného zoznamu území európskeho významu

Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves

01.02.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Laurin dvor – Obytný komplex

01.02.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0266 Skalka

31.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0266 Skalka do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0264 Klokoč

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0264 Klokoč do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0265 Suť

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0265 Suť do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0288 Kysucké Beskydy

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0834 Ľadonhora

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0256 Strážovské vrchy

23.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0256 Strážovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu

Obaľovacia súprava a betonárka Nižná Slaná

23.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Evonik Fermas s. r. o., Slovenská Ľupča

23.01.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

SKUEV0371 Žalostiná a SKUEV3371 Žalostiná

20.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0371 Žalostiná a SKUEV3371 Žalostiná do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0367 Holubyho kopanice a SKUEV3367 Holubyho kopanice

20.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0367 Holubyho kopanice a SKUEV3367 Holubyho kopanice do národného zoznamu území európskeho významu

Nádrže Modrého oka - Zubrohlava

20.01.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0330 Dunitová skalka

19.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0330 Dunitová skalka do národného zoznamu území európskeho významu

Strategické územie Valaliky - SO 057 Preložka Valalického kanála

19.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0262 Čajkovské bradlie

17.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0262 Čajkovské bradlie do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0263 Hodrušská hornatina

17.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0263 Hodrušská hornatina do národného zoznamu území európskeho významu

Vodná plocha-chovný rybník, Kolačno Ondrášová a Vodný zdroj – studňa

17.01.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0257 Alúvium Ipľa

12.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0257 Alúvium Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0811 Omšenská Baba

12.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0811 Omšenská Baba do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0380 Tematínske vrchy

10.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0380 Tematínske vrchy do národného zoznamu území európskeho významu

Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota

10.01.2023 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0274 Baské

09.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0274 Baské do národného zoznamu území európskeho významu

LAKESIDE PARK 03

02.01.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0366 Drienčanský kras

21.12.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0366 Drienčanský kras do národného zoznamu území európskeho významu

Výrobná hala D - Scheuch Prievidza

20.12.2022 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Vodná nádrž Žalobka-stavebné úpravy

20.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M721 cez Sokolovský potok pred obcou Jovsa

20.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0128 Rokoš

13.12.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0128 Rokoš do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0567 Turecký vrch

13.12.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0567 Turecký vrch do národného zoznamu území európskeho významu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]