hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2023/030501

25.05.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu

9673/2023-6.3

24.05.2023

9674/2023-6.3

24.05.2023

9660/2023-6.3

24.05.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9661/2023-6.3

24.05.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9662/2023-6.3

24.05.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9663/2023-6.3

24.05.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-ZA-OSZP1-2023/032983/Drn

24.05.2023 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2023/032903-003/Buk

24.05.2023 Žiadosť o povolenie výnimky v súvislosti s organizovaním podujatia " Sihelské turbo"

Žiadateľ: Obec Sihelné, Obecný úrad Sihelné, Sihelné 217, 029 46 Sihelné

OU-ZA-OSZP1-2023/032736/Buk

23.05.2023 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s výrubom 6 ks drevín v prietočnom profile rieky Revúca

Žiadateľ: SVP š.p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

OU-BB-OSZP3-2023/029975

22.05.2023 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírode a krajiny pre žiadateľa Obec Hiadeľ. Jedná sa o výrub 4 ks drevín na parcele 475/1 v k.ú. Hiadeľ z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2023/029853

22.05.2023 Vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2023/029734

19.05.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

9542/2023-10.1 zmena autorizácie

19.05.2023 Zmena autorizácie na spracovanie starých vozidiel
Eco-recycling s.r.o., Kopčianská 41, 908 51 Holíč
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]