hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta

18.10.2023 Univerzita Komenského, Bratislava podala dňa 13. októbra 2023 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

21.09.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

18.09.2023 Žiadosť o zrušenie rozhodnutí o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

OBYTNÝ SÚBOR – TURÁ LÚKA

12.07.2023 záväzné stanovisko

Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov

12.07.2023 záväzné stanovisko

Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku

12.07.2023 záväzné stanovisko

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)

30.06.2023 Stanoviská k vyššie uvedenému návrhu zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správe o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 21. 7. 2023
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]