hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelená linka sa úspešne etabluje

ilustračný obrázok

Verejnosť prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu – Zelenej linky ministerstva životného prostredia (MŽP) nahlásila takmer 2500 podaní z nezákonného poškodzovania životného prostredia. Občania nahlasujú čierne skládky, nezákonnú manipuláciu s odpadom, výruby v lesoch, ako aj podozrenia zo znečisťovania ovzdušia alebo vôd. Verejnosť dostala jedinečnú možnosť bezplatne nahlasovať envirokriminalitu, ale zároveň aj získať informácie o environmentálnej legislatíve a o problematike životného prostredia. Zámer vytvoriť Zelenú linku ohlásil minister Ján Budaj symbolicky na Svetový deň životného prostredia. Výsledky za prvé obdobia jej fungovania jej pôsobenia dnes predstavil štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Juraj Smatana.

Najviac podaní Zelenej linky v roku 2021 súviselo s odpadmi – 148 podnetov, chránených území a výrubu drevín – 119 podnetov, ovzdušia a posudzovania vplyvov rôznych činností na životné prostredie – 80 podnetov. Znečisťovania vody sa týkalo 79 podnetov a ochrany rastlín a živočíchov 34 podnetov. Personál Zelenej linky podnety postupoval na ďalšie konanie najčastejšie samosprávam, okresným úradom, ale aj Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Štátnej ochrane prírody SR či Polícii SR.
Mottom Zelenej linky je: Spolu za ochranu životného prostredia. Podľa štátneho tajomníka Juraja Smatanu občiansky sektor získal silného spojenca pri odhaľovaní prečinov voči životnému prostrediu. „Za prvý rok svojho pôsobenia sa zelená linka stala symbolom boja proti environmentálnej kriminalite. Strach z oznamovania podnetov z poškodzovania životného prostredia prestalo byť tabu,“ zdôraznil štátny tajomník Smatana.

Podnety, nahlásené Zelenej linke, kvalifikovane posudzujú odborníci z oblasti práva, environmentalistiky či chémie. Potom sa postupujú priamo orgánu, zodpovednému za riešenie konkrétneho prípadu. Personál Zelenej linky taktiež analyzuje nedostatky v postupoch orgánov verejnej správy, konzultuje a pripravuje návrhy reálnych riešení a podieľa sa na zvyšovaní environmentálneho povedomia verejnosti. Zelená linka koordinuje, prepája štátne inštitúcie s akademickou obcou a mimovládnymi organizáciami, prostredníctvom výmeny informácií, ktoré napomáhajú odhaľovať environmentálnu kriminalitu.

Na zelenú linku sa môžu občania obracať s dopytom po informáciách a so svojimi podnetmi telefonicky na čísle 0800 144 440, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy . Tím odborníkov je k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 18:00 (s ohľadom na súčasné opatrenia do 16:00). Zelená linka získava od občanov aj dôležitú spätnú väzbu a informácie, ktoré následne využíva Slovenská inšpekcia životného prostredia.