hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vyhlásenie MŽP k situácii v Podhájskej

ilustračný obrázok

V súvislosti s čerpaním geotermálnych vôd v Podhájskej a prebiehajúcim vyšetrovaním sa šíria dezinformácie. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa v otázkach prípustnej rádioaktivity v geotermálnej vode kúpaliska Podhájska obráti na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR, aby podrobnejšie analyzovala daný stav.
MŽP vždy operatívne reagovalo na zistenia orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní čerpania geotermálnych vôd v Podhájskej.
MŽP upozornili orgány činné v trestnom konaní (OČTK), ako aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), na viaceré či už sfalšované údaje, žiadosti v predloženej záverečnej správe, alebo pozmenené a zamlčané údaje, ktoré sa týkali okrem iného aj rádioaktivity. Samotná zistená rádioaktivita súvisí s nariadením, ktoré ustanovuje požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Závery znaleckého skúmania v rámci trestného konania potvrdili prekročené limity podľa nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd. Ďalšie možné dopady rádioaktivity na zdravie návštevníkov termálnej časti kúpaliska, ktoré však neurčuje MŽP, vyhodnocuje podľa zákona o prírodných liečivých vodách, ako aj podmienok jej užívania Štátna kúpeľná komisia patriaca pod Ministerstvo zdravotníctva SR.
Pokiaľ bola rádioaktivita zamlčaná, tak podľa Michala Kiču, štátneho tajomníka MŽP, je poľutovaniahodné, že samotný prevádzkovateľ nemal záujem s ostatným orgánmi vyhodnotiť dopady na zdravie obyvateľov a návštevníkov. „Je mi ľúto, že prevádzkovatelia turistických a rekreačných zariadení v areáli kúpaliska sa stali rukojemníkmi doteraz nezodpovedného a v prípade niektorých osôb aj protiprávneho konania pri čerpaní geotermálnych vôd v Podhájskej,“ podčiarkol Michal Kiča.
„Tie dopady môžu byť negatívne, ale aj pozitívne. My sme zistili na základe informácií poskytnutých OČTK prekročenie týchto noriem z hľadiska kvality povrchových vôd, teda vôd vypúšťaných do vodného toku Liska ako odpadové vody. Bezpečnosť a zdravie ľudí sú pre nás prvoradé,“ zdôraznil Michal Kiča.
MŽP urobí všetko pre obnovenie využívania termálnej vody v obci Podhájska. Nemôže ale pripustiť pokračovanie porušovania zákonov. V momente, keď súčasný prevádzkovateľ kúpaliska a geotermálneho vrtu splní všetky zákonom predpokladané požiadavky, povolenie na odčerpávanie geotermálnych vôd mu MŽP ustanoví.
Pokiaľ má prevádzkovateľ kúpaliska záujem dodržiavať platnú legislatívu, je potrebné podľa slov generálneho riaditeľa SIŽP Jána Jenča zistiť kvalitu vôd, ktoré sú odoberané z podzemného prameňa, a zároveň skúmať aj samotné bazénové vody, nakladanie s týmito vodami, nakoľko ich vypúšťaním dochádzalo k biologickému a chemickému znečisteniu miestneho potoka Liska. „Prevádzkovateľ je povinný sledovať hodnoty minerálov a teplotu geotermálnej vody. Aj na ich základe sa určia limity na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Liska. Všetky tieto konania však prebiehajú na príslušnom okresnom úrade,“ uzavrel Ján Jenčo.