hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko ako líder celoeurópskej iniciatívy na ochranu pôdy na Rade ministrov pre životné prostredie

ilustračný obrázok

Slovensko vníma pozitívne pokrok v oblasti ochrany pôdy, osobitne z pozície lídra - iniciátora výzvy pre posilnenie ochrany pôdy a predloženia nových účinných návrhov zákonov o pôde na úrovni Európskej únie (EÚ). K výzve Slovenskej republiky sa pripojilo ďalších 10 členských krajín. Výzva bola adresovaná Európskej komisii v nadväznosti na pripravovanú Stratégiu EÚ pre pôdu, ktorá bola zverejnená v novembri. Cieľom tejto stratégie je zvýšiť zásoby uhlíka v poľnohospodárskej pôde, bojovať proti dezertifikácii, obnovovať degradovanú krajinu a pôdu a zabezpečiť, aby všetky pôdne ekosystémy EÚ boli do roku 2050 zdravé.

Európska komisia navrhla v stratégii, aj na základe uvedenej iniciatívy Slovenska, predloženie legislatívneho rámca pre pôdu už v roku 2023.Slovenskú republiku na dnešnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia členských krajín EÚ zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča. Ochrana pôdy je podľa štátneho tajomníka Kiču jednou z kľúčových tém, ktorá nám môže pomôcť aj pri ochrane biodiverzity, jej vodozádržných funkcií. „Približne 60 miliárd EUR ročne sú straty pri nedostatočnej ochrane pôdy, a preto celoeurópske riešenia v tejto oblasti sú kľúčové,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Ministri ďalej diskutovali o dosiahnutom pokroku v rámci balíka „Fit for 55“, predovšetkým pre oblasť obchodovania s emisiami (EU ETS), spoločné úsilie (ESR), emisie CO2 pre automobily, zmeny využívania pôdy, oblasť lesníctva (LULUCF) ako aj pre Sociálno-klimatický fond. „Slovensko podporuje záväzky v boji pri ochrane klímy. Preto si cení pokrok dosiahnutý slovinským predsedníctvom v Rade EÚ. Zároveň však citlivo sleduje špecifické sektory v oblasti obchodovania s emisiami, najmä návrh na zaradenie budov a dopravy do tohto systému. Snahou musí byť hľadanie rovnováhy medzi dosahovaním klimatických cieľov, sociálnej spravodlivosti a environmentálnych záujmov,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča.

Slovensko privítalo aj legislatívny návrh Európskej komisie pre minimalizáciu svetového odlesňovania, ktorý nadväzuje aj na ciele, prezentované na ostatnom klimatickom samite v Glasgowe (COP 26). Opatrenie zavedie mechanizmy pre lepšiu kontrolu obchodu s komoditami a výrobkami, ktoré sa vyrobili postupmi nešetrnými k svetovým lesom, napr. v oblasti intenzívneho poľnohospodárstva. Príkladom môže byť nešetrná produkcia sóje, či palmového oleja. O takýchto výrobkoch poskytne informáciu aj spotrebiteľom. „Nielen my sami sa musíme správať zodpovedne k našim lesom, ale drancovanie lesov nemôžeme pripustiť ani v iných krajinách. To najmenej, čo môžeme spraviť, je myslieť na ochranu lesných biotopov aj pri našich nákupoch. Každý z nás bude môcť vyvinúť tlak na nezodpovedných producentov”, prízvukoval štátny tajomník Kiča.

Slovensko napokon podporuje aj návrh Rakúska na dodržiavanie princípu predbežnej opatrnosti v prípade nových genómových techník (GMO).