hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Skládka v Zohore bude pod drobnohľadom inšpektorov životného prostredia

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) presadilo legislatívne zmeny, ktoré v najbližších rokoch výrazne obmedzia skládkovanie, predovšetkým biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných zložiek triedených odpadov, ktoré je možné ďalej recyklovať. Ale do času, kým legislatívne opatrenia zaúčinkujú na chovanie domácností a tvorcov odpadu, sotva možno znižovať objem skládkovaných odpadov. Preto je dôležité, aby skládky spĺňali všetky zákonné podmienky a neznečisťovali životné prostredie. To je aj prípad existujúcej skládky odpadov v obci Zohor v malackom okrese, ktorá rozšíri svoje kapacity.

Pre MŽP predstavuje skládkovanie najnevhodnejší spôsob nakladania s odpadom a v nasledujúcich mesiacoch plánuje postupne uzatvoriť 12 skládok. Odpadu, ktorý v súčasnosti skončí na skládkach, je však stále veľa. Skládka v Zohore obsluhuje obce v celom Bratislavskom kraji a jej súčasná kapacita bude vyčerpaná v roku 2023, kedy bude uzatvorená. Podľa vyjadrení ministra životného prostredia Jána Budaja Slovensko nemá momentálne na západnom Slovensku inú možnosť, ako predĺžiť ukladanie na túto skládku „Dlhoročné zanedbávanie a odkladanie riešenia odpadov predchádzajúcimi vládnymi garnitúrami spôsobilo, že odpadový systém takmer skolaboval. Zachrániť sa nám ho podarilo v hodine dvanástej. Neustále presadzujeme zmeny, aby odpadu bolo čo najmenej a aby sme mohli skládky uzatvárať. Ale v separácii odpadu stále veľmi zaostávame. Preto sa toľko odpadu ešte vždy dostáva na  zmesové skládky,“ zdôraznil minister Budaj.

Rozšírenie kapacity skládky v Zohore bolo predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov viackrát, medzi iným aj v roku 2016. Pre problémy pri vysporiadaní vlastníctva záujmových pozemkov bolo zrealizované len čiastočne. MŽP zisťovalo skutočný stav veci s cieľom vyhodnotiť, či rozšírenie môže spôsobiť významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Za týmto účelom si aj vyžiadalo od prevádzkovateľa dodatočné informácie, ktoré dôsledne preskúmalo. Rozšírenie skládky nepredpokladá zhoršenie existujúcich vplyvov skládky odpadov na životné prostredie. Areál je umiestnený v 2,5 km vzdialenosti od obydlí. V blízkosti nie sú vodohospodársky a ani prírodné chránené územia. Skládka odpadov nepočíta s rozširovaním mimo hraníc súčasného areálu. Taktiež blízka cyklotrasa, ktorá bola postavená až po sprevádzkovaní skládky, nebude nijako činnosťou na skládke ovplyvnená.

Vplyvy existujúcej skládky odpadov sú už v súčasnosti pravidelne monitorované. MŽP prevádzkovateľa zaviazalo aspoň 1-krát ročne zrozumiteľným spôsobom informovať miestnych obyvateľov o výsledkoch monitorovania. Prevádzkovateľ skládky pre obavy verejnosti z možného vzniku požiaru a úletov ľahkých odpadov zabezpečí skládku mobilnými sieťami, ktoré bude podľa aktuálnej navážky presúvať po telese skládky. Zároveň bude zhutňovať a prekrývať zeminou odpad tak, aby sa minimalizovali úlety ľahkého odpadu do okolia skládky. Skládku bude naďalej kontrolovať Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Prevádzkovateľ skládky v Zohore, spoločnosť FCC Zohor, s.r.o., vybuduje kapacitu pre takmer 245-tisíc metrov kubických bežného, tzn. nie nebezpečného odpadu.
MŽP bude pokračovať v podpore triedenia a recyklácie (najmä prostredníctvom výziev Envirofondu) a v odpadovej legislatíve navrhne ďalšie dôležité zmeny, ktorým sa z roka na rok bude čoraz viac obmedzovať skládkovanie odpadov.