hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rizikového medveďa, ktorý stratil plachosť, museli zneškodniť

Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý spadá pod Štátnu ochranu prírody SR, minulý týždeň vyzval obyvateľov obce Sučany, aby zvýšili opatrnosť pre synantropné správanie sa medveďa. Ani napriek niekoľkomesačnej enormnej snahe zásahového tímu, medveď nezmenil svoje správanie, a preto ho museli uspať.

Subadultný, teda nedospelý jedinec už od jesene navštevoval osídlené oblasti, čo predstavovalo riziko pre bezpečnosť a zdravie ľudí. Zviera navyše nejavilo známky plachosti a nereagovalo na plašenie svetlom, zvukovými efektmi, či svetlicami. Nevyrušovala ho ani pyrotechnika, paintballové strelivo a ani medvedí sprej. Všetky tieto druhy plašenia zásahový tím veľakrát vyskúšal, a preto bol nútený rozhodnúť o zneškodnení zvieraťa.

Prípadný odchyt jedinca a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nebol možný, nakoľko sa jednalo o jedinca, navyknutého na život vo voľnej prírode, ktorý by sa nedokázal adaptovať na umelo vytvorené podmienky v zajatí.

Uspaním zvieraťa sa nepredpokladá ani negatívny vplyv na populáciu medveďa hnedého v území európskeho významu Malá Fatra, keďže populácia je dostatočne stabilná. Pokiaľ by tento jedinec nebol vyradený z populácie, tak hrozilo reálne riziko, že ak by sa rozmnožil, tak by synatropné správanie naučil aj mláďatá.