hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP na kritiku niektorých samospráv v súvislosti údajnou likvidáciou slovenských regiónov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) rozumie potrebám samospráv, ktoré dlhé roky zápasia s chýbajúcou kanalizačnou a vodovodnou sieťou, nefungujúcim odpadovým hospodárstvom a tiež chýbajúcou územnoplánovacou dokumentáciu, ktorá by určila jasné pravidlá rozvoja miest a obcí. Zásadne však odmieta tvrdenia, že nepočúva hlas samospráv pri presadzovaní záujmov ochrany životného prostredia. Zákony musia platiť rovnako pre primátorov, starostov, ako aj všetkých občanov Slovenska.
Tvrdenia starostu obce Dvory nad Žitavou Branislava Becíka o nekomunikácii rezortu životného prostredia, sú nepravdivé. Vedenie MŽP SR pravidelne cestuje po regiónoch Slovenska a diskutuje s primátormi a starostami o najpálčivejších problémoch. Navyše, MŽP SR nedostalo do dnešného dňa výzvu na stretnutie za okrúhly stôl.
Využívanie zdrojov Environmentálneho fondu bolo za predchádzajúcich vlád nehospodárne a neprehľadné. Nové vedenie Envirofondu pristupuje k zdedeným problémom zákonne a transparentne. Zároveň pokračuje v kontrolných mechanizmoch, ktoré sa vykonávajú priebežne s obvyklou mierou opatrnosti. Jedným z negatívnych príkladov je obec Kravany. Práve starosta tejto obce odmieta s Envirofondom komunikovať a poskytnúť podklady na kontrolu verejného obstarávania na dobudovanie obecnej kanalizácie. Envirofond v tejto súvislosti podal kvalifikovaný podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Zároveň sa v tomto prípade obrátil aj na orgány činné v trestnom konaní a  podal trestné oznámenie z podozrenia na korupčné správanie pri výbere dodávateľa projektu a úkonov verejného obstarávateľa po uzatvorení zmluvy o dielo. Envirofond zvažuje podanie ďalšieho trestného oznámenia vo veci dotácie pre obec Kravany.
Podľa slov štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču je komické, keď sa k rozšíreniu európskej sústavy chránených území NATURA 2000 vyjadrujú opoziční politici, vrátane Branislava Becíka, starostu obce Dvory nad Žitavou za stranu SMER-SD, a označujú túto iniciatívu za výmysel rezortu životného prostredia. „Už pri vstupe do Európskej únie sme sa zaviazali k určitým cieľom v oblasti ochrany prírody. V minulosti, keď sa niektoré najcennejšie biotopy zapisovali do siete európskych chránených území, spravidla šlo o také, ktoré sme už chránili. Teraz sa to má rozšíriť aj na niektoré územia, ktoré zatiaľ nemajú zabezpečenú ochranu,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.
Navyše, Slovensku hrozí žaloba zo strany Európskej komisie, s ktorou MŽP SR intenzívne komunikuje. Situáciu na Slovensku štátny tajomník Kiča vysvetlil osobne aj eurokomisárovi pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi.
Európska komisia očakáva od Slovenska konkrétne kroky v procese dobudovania sústavy NATURA 2000, nakoľko ho vníma ako dlhoročný nesplnený záväzok. Vyzvala Slovensko k intenzívnej práci smerujúcej urýchlenému ukončeniu legislatívnych procesov pre splnenie tejto úlohy, pretože ukončenie procesu rozšírenia sústavy Natura 2000 považuje za nevyhnutnosť.
MŽP SR v tomto roku zverejnilo verejné vyhlášky, resp. oznamy s návrhom na zaradenie desiatky nových lokalít do národného zoznamu území európskeho významu. Prednostne sa vyberali lokality, ktoré sú už teraz chránenými územiami. MŽP SR pristúpilo k oznamovaniu formou verejnej vyhlášky, pretože v každej lokalite ide o viac ako 50 vlastníkov. Navyše, pri všetkých lokalitách sa nepodarilo zistiť trvalý pobyt niektorých vlastníkov. MŽP SR rovnako doručilo verejné vyhlášky pozemkovým spoločenstvám a všetkým dotknutým obciam, ktoré ich zverejnili na svojich úradných tabuliach.