hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia ministerstva životného prostredia na spoločné vyjadrenie piatich záujmových združení

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) odmieta agresívne vyhlásenie piatich záujmových organizácií. Ide o organizácie, ktoré nesú určitý diel zodpovednosti za rozvoj vidieka, pôdohospodárstva alebo lesníctva – no náhle by svoje nedostatky a zlyhania chceli preniesť na ochranárov, resp. na MŽP – a dokonca, čo je celkom absurdné – na ochranu vlkov.

Verejný útok piatich záujmových organizácií z oblasti poľovníctva, potravinárstva a lesníctva považujeme za nepodložený a politický. Príznačné je, že sa jeho autori nepodpísali. Zámienkou im je vydanie Vyhlášky MŽP (6. mája 2021), ktorou MŽP zabezpečilo, že chránený vlk dravý, ktorý u nás požíva ochranu už dlhé roky, už nebude lovený poľovníkmi.

Okrem toho je v spomínanej vyhláške niekoľko úprav pravidiel, ktoré majú pomôcť férovému vyplácaniu náhrad pre chovateľov poškodených dravými šelmami, aj úprav podporujúcich zachovanie biologickej rozmanitosti v chránených územiach Slovenska.

Päť záujmových organizácií poľovníkov, potravinárov a chovateľov sa stavia voči vyhláške, lebo ju MŽP vydalo proti ich vôli. Lenže MŽP konalo – tak ako aj pri iných legislatívnych materiáloch ministerstva – v súlade s platnými zákonmi.

To, že vyhláška nezískala v procese medzirezortného pripomienkového konania (MPK) súhlas všetkých účastníkov MPK, nie je nič neobvyklé a vonkoncom to nebráni jej vydaniu, ani jej právoplatnosti.

MŽP reagovalo pozitívne na mnohé pripomienky ku vyhláške, aj od spomínaných záujmových skupín, najmä ak si vnútorne neprotirečili alebo neboli absurdnými. Vyhláška už nadobudla účinnosť a MŽP rešpektuje záujem piatich záujmových združení obrátiť sa s touto vyhláškou MŽP na Ústavný súd SR, pretože sme presvedčení, že odborníci MŽP postupovali zákonne. Vyhláška vychádza striktne zo splnomocnených ustanovení zákona o ochrane prírody, neukladá povinnosti nad rámec uvedeného zákona a je v súlade s Ústavou SR.