hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Proces Životné prostredie a zdravie pokračuje v metropole Rakúska

ilustračný obrázok

Vo Viedni sa dnes začala dvojdňová ministerská konferencia Doprava, zdravie a životné prostredie v paneurópskom regióne. Ide o spoločný proces Európskej hospodárskej komisie OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, ktorého cieľom je prijať opatrenia na dosiahnutie udržateľnej, ekologickej a zdraviu prospešnej mobility. Na podujatí online vystúpi minister životného prostredia Ján Budaj.

Na konferencii sa očakáva prijatie tzv. Viedenskej deklarácie na podporu aktívnej mobility, teda lepšieho využívania cyklistiky a ekologickej dopravy.

Z environmentálneho pohľadu je kľúčom k znižovaniu emisií v sektore dopravy predovšetkým elektrifikácia najmä železničnej a cestnej dopravy, ako aj orientácia na alternatívne palivá v kombinácii s opatreniami ako napr. vytláčanie motorových vozidiel z centier miest a obytných zón, prostredníctvom vytvárania nízkoemisných zón, či efektívnej parkovacej politiky.

Cyklistika výrazne prispieva k udržateľnému a zdravému životnému štýlu. Vytvára pracovné miesta od výrobného procesu až po výskum. Prispieva k rozvoju cestovného ruchu, a tým aj k podpore vidieckej a miestnej ekonomiky. Bicyklovanie má tiež pozitívny vplyv na zdravie podporovaním fyzickej aktivity a aktívneho životného štýlu, čo v konečnom dôsledku znižuje úmrtnosť a náklady na zdravotnú starostlivosť. Aj preto je jednou z príloh Viedenskej deklarácie Paneurópsky hlavný plán podpory cyklistiky. Ide o systematický plán, ktorý pomôže národným a miestnym zainteresovaným stranám zefektívniť úsilie zamerané na podporu cyklistiky.

Na Slovensku má doprava viac ako 20 % podiel na celkových emisiách. Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2050 nebude možné bez zníženia emisií skleníkových plynov v doprave, ktorá prispieva k prejavom zmeny klímy. “Zmena klímy nie je výzva budúcich generácií, ale problém súčasnej doby, ktorého riešenie si vyžaduje našu plnú angažovanosť, a to vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, vrátane podpory ekologickejších a čistejších foriem dopravy,“ zdôraznil minister Budaj.