hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Poslanci parlamentu podporili triedenie a recykláciu odpadov

ilustračný obrázok

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila dôležitú novelu zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Nová legislatíva zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom a tiež skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok. Za novú legislatívu zahlasovalo 79 poslancov.

Slovensko má cieľ dosiahnuť do roku 2025 60 %-né triedenie a recyklovať aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2030 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % komunálneho odpadu. Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja je dôležité zamerať sa na triedený zber, materiálové zhodnocovanie a odklon od skládkovania. „Dnes parlament prijal konkrétne opatrenia, ktoré smerujú k výraznému zníženiu skládkovania,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

„Našimi zákonmi zlepšujeme mieru separácie odpadov a pomáhame životnému prostrediu na Slovensku. Pevne verím, že v budúcnosti nájdeme v našich lesoch čoraz menej plastov a že naša príroda bude čistejšia,“ vyhlásil poslanec hnutia OĽANO a člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tomáš Šudík.

Novela zákona o odpadoch, ktorú dnes schválili poslanci, uprednostňuje materiálové zhodnotenie odpadu pred spaľovaním a zakazuje spaľovať ten odpad, ktorý môže byť ešte zhodnotený, resp. recyklovaný v dostupnom zariadení. Na skládkach odpadov už nebude môcť skončiť ani biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie. Zákaz skládkovania potravinového odpadu je navrhnutý od 1. januára 2023.

Celosvetovým problémom je aj textilný odpad. Na Slovensku sa zatiaľ vyzbiera minimálne množstvo textilu, ktoré sa nasledovne opätovne použije, alebo recykluje a využije sa na iný účel. Nepotrebné oblečenie putuje priamo do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad a končí na skládke odpadov. Novela zákona o odpadoch z dielne MŽP pripravuje podmienky na separovaný zber textilu od začiatku roku 2025.