hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pestovanie geneticky modifikovaných plodín pod drobnohľadom štátu

ilustračný obrázok

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) schválili novú legislatívu, ktorá umožní zakázať pestovať geneticky modifikované organizmy na Slovensku. Novú právnu úpravu z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) podporilo 111 poslancov parlamentu.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča zdôraznil, že ide o veľký krok vpred z hľadiska biologickej bezpečnosti na Slovensku, keďže EÚ umožňuje členským štátom uplatňovať si výhrady vo vzťahu ku geneticky modifikovaným plodinám a organizmom. „Týmto spôsobom si Slovensko uplatňuje túto výhradu a bude môcť obmedzovať uvádzanie a pestovanie geneticky modifikovaných plodín na Slovensku,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča.

Pri príprave novely zákona o geneticky modifikovaných organizmoch MŽP aktívne spolupracovalo predovšetkým s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj s občianskou iniciatívou Slovensko bez GMO. Touto legislatívnou zmenou Slovensko zosúladilo národnú legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktorá nechala na rozhodnutí členských štátov možnosť obmedziť, alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Prípadné obmedzenie v budúcnosti sa bude týkať výlučne pestovania v poľnohospodárskej výrobe, teda pestovania geneticky modifikovaných rastlín, ktoré boli doteraz povolené. V súčasnosti sa na Slovensku neuskutočňuje pestovanie rastlín v poľnohospodárskej produkcii, vrátane pokusného.

Nová legislatíva reaguje aj na požiadavky používania geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch a odstraňuje drobné procesné nedostatky konaní o vydanie rozhodnutia.​
Genetické inžinierstvo umožňuje skombinovať takmer čokoľvek – rôzne druhy potravín, upravovať gény rastlín, či živočíchov a kombinovať ich s génmi iných organizmov.