hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odborné diskusie k reforme ochrany prírody pokračujú v Slovenskom krase

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) pokračuje v odborných diskusiách o transformácii národných parkov v NP Slovenský kras. Do odbornej diskusie sa okrem pracovníkov oboch ministerstiev zapojili aj zástupcovia samosprávy a predstavitelia neštátnych vlastníkov lesov.
Prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod správu samotných národných parkov chápu predstavitelia enviro rezortu ako odstránenie anomálie, špecifickej pre Slovensko. Konečne po desiatkach rokov sa slovenská ochrana prírody dostane na štandardnú európsku úroveň.
Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP, zdôraznil, že tento proces transformácie sa pripravuje podľa vzoru z iných krajín: „Všade národné parky spravujú organizácie ochrany prírody, iba u nás tomu bolo dlhé roky inak.“
Proces transformácie národných parkov zabezpečí podľa MŽP komplexný rozvoj regiónov, ktoré budú profitovať z prírody blízkeho turizmu. Štátny tajomník MŽP Michal Kiča podčiarkol, že reforma umožní navyše lepšie investovanie peňazí do prírode blízkeho obhospodarovania slovenských lesov. „Nepozeráme sa na tieto záujmy z hľadiska jedného rezortu, ale z celoslovenského hľadiska.“
Odborné diskusie vytvárajú pôdu na výmenu názorov aktérov transformácie v regiónoch, špecifikovanie problémov a vysvetľovanie princípov reformy ochrany prírody, ktorá bude mať dopad na život v regiónoch národných parkov a aj na lesníctvo. Pracovníci MŽP zdôraznili, že lesníkov a štátnych lesných predstaviteľov chápu ako kľúčových pre úspešné zvládnutie reformy. Uistili lesníkov, že neprídu o svoje zamestnanie a ostanú im zachované aj súčasné platové podmienky. Predstaviteľov samosprávy zase ubezpečili, že reforma bude mať pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch, keďže sa bude uprednostňovať rekreačná funkcia národných parkov.
Národné parky nemôžu byť podľa presvedčenia MŽP zdrojom lacného dreva, ktoré by sa vyvážalo do zahraničia. Ak už sa z národných parkov drevo vyťaží, je potrebné ním podporovať miestne spracovateľské kapacity.
Návrh novely zákona o ochrane prírody prešiel v NR SR prvým čítaním. Druhé a tretie čítanie príde sa podľa všetkého v pléne Národnej rady uskutoční v septembri. MŽP preto využíva čas na letné diskusné fóra, na ktorých všetci dotknutí predstavitelia pozbierajú poznatky, postrehy a problémy, ktoré treba riešiť.