hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana životného prostredia pilierom Plánu obnovy

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil kľúčový dokument – Plán obnovy a odolnosti SR, vďaka ktorému bude reštart Slovenska skutočne zelený. Reformy a investície za vyše 6 miliárd eur smerujú do piatich prioritných oblastí: zelenej ekonomiky; vzdelávania; vedy, výskumu, inovácií; zdravotníctva, ako aj verejnej správy a digitalizácie. Na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí pôjde viac ako jedna miliarda eur. Plán obnovy musí ešte schváliť Európska komisia.

Prioritami Ministerstva životného prostredia (MŽP) sú: adaptácia na zmenu klímy, dekarbonizácia priemyslu a zelená obnova rodinných domov. Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja kovidová kríza mnohým otvorila oči v doterajších postojoch voči zodpovednosti štátu pri ochrane zdravia a životov občanov. „Pri presadzovaní klimatických cieľov, účinnej ochrane ovzdušia, chránených území, či dekarbonizácii slovenského priemyslu, musíme mať najvyššie ambície. Plán obnovy je reformným dokumentom, vďaka ktorému má Slovensko jedinečnú možnosť reštartovať ekonomiku, ale nezhoršiť si súčasne s tým kvalitu životného prostredia,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Dôležitou súčasťou Plánu obnovy je ochrana biodiverzity a adaptácia na zmenu klímy, kde je na tento účel vyčlenených 159 mil. eur. Prioritou MŽP je reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine, ako aj reforma krajinného plánovania, či revitalizácia vodných tokov a mokradí. MŽP pripravilo v tejto novú legislatívu, ktorej cieľom je prevedenie správy lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch ako územia v 3.,4. a 5. stupni ochrany, pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Envirorezort sa zameria aj na majetkové vyrovnanie so súkromnými vlastníkmi lesov v chránených územiach.

Medzi kľúčové oblasti zeleného reštartu Slovenska patrí aj dekarbonizácia priemyslu. Bez nej nebude možné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a splniť environmentálne ciele EÚ. Plán obnovy počíta s investíciou do tejto oblasti vo výške 368 mil. eur. MŽP bude podporovať inovatívne environmentálne technológie v priemyselnej výrobe, ktoré prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov najmenej o 55 % do roku 2030. V rámci toho budú špeciálne vyčlenené prostriedky na skvalitnenie procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Investície za zhruba 5,2 mil. eur budú smerovať predovšetkým do materiálového a technického zabezpečenia kontrolnej činnosti inšpektorov životného prostredia.

Najväčšia časť z miliardového balíka, až 528 mil. eur, pôjde do komplexnej obnovy rodinných domov. MŽP pripravilo projekt s názvom „Zelené domy“, ktorého ambíciou je podporiť minimálne 30-tisíc projektov obnovy rodinných domov. Zelená obnova rodinných domov bude zahŕňať celý komplex opatrení a bude ju zastrešovať Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá v dostatočnom časovom predstihu zverejní všetky náležitosti podávania žiadostí.