hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Novela zákona o odpadoch prešla prvým čítaním parlamentu

ilustračný obrázok

V pléne Národnej rady SR dnes v prvom čítaní prešla novela zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Za novú legislatívu zahlasovalo 84 poslancov. Legislatíva z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP) zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom, ako aj skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok.

Slovensko má povinnosť do roku 2025 triediť minimálne 60 % a recyklovať aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2030 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % tohto odpadu. Z pohľadu MŽP je dôležité zamerať sa na triedený zber pri zdroji, odklon od skládkovania a materiálového zhodnocovanie. Nová legislatíva uprednostňuje materiálové zhodnotenie odpadu pred spaľovaním a zakazuje energeticky zhodnocovať odpad, ktorý môže byť materiálovo zhodnotený, resp. recyklovaný v dostupnom zariadení. Na skládkach odpadov už nebude môcť skončiť ani biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie. Zákaz skládkovania potravinového odpadu je navrhnutý od 1. januára 2023.

Celosvetovým problémom je aj textilný odpad. Na Slovensku sa vyzbiera minimálne množstvo textilu, ktoré sa nasledovne opätovne použije, alebo recykluje a využije sa na iný účel. Nepotrebné oblečenie putuje priamo do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad a skončí na skládke odpadov. Novela zákona o odpadoch z dielne MŽP zavádza povinnosť pre obce zabezpečiť triedený zber textilu od začiatku roku 2025.