hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Náš najväčší environmentálny projekt nás zbaví odpadov a prepojil NR SR a 3 ministerstvá

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj otvoril projekt „ ZA ČISTÉ SLOVENSKO bez odpadov a plastov.

Hradný múr Ružínskej priehrady, za prítomnosti zástupcov NR SR, MŽP, MDV SR a ÚPSVaR SR sa stal miestom otvorenie najväčšieho environmentálneho projektu v oblasti zberu a recyklácie odpadov, hlavne plastových odpadov, na Slovensku. Jedno z najviac znečistených vodných diel na Slovensku, priehrada Ružín je známa tým, že sa stala záchytným miestom pre všetky druhy odpadov, ktoré na svojich vlnách prinášajú prítoky riek Hornád a Hnilec. Pričom sa jedná o prírodný unikát, ktorý sa nachádza v oblasti, ktoré skrášľujú až 3 Prírodné rezervácie v 5. stupni ochrany a okolie patrí do sústavy osobitne chránených území NATURA 2000.

„Okolie vodného diela Ružín, je pre nás východniarov pýchou, vďaka národným parkom a nádhernej prírode, ale aj veľkou hanbou, že sme pripustili dnešný environmentálny stav vodného diela Ružín, ako aj prítokov riek Hnilec a Hornád. Dnešným dňom toto dedičstvo nedávnej minulosti chceme ukončiť a som rád, že práve Východ Slovenska a okolie vodného diela Ružín sa stane pilotným projektom najväčšej environmentálnej akcie zameranej na zber a recykláciu odpadov“ – povedal na úvod Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý je súčasne koordinátorom pilotného projektu.

Minister životného prostredia Ján Budaj v svojom príhovore ocenil aktivity miestnych občianskych združení, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijeme. „ Chcem, aby aj v oblasti životného prostredia občania Slovenskej republiky pocítili zmenu, ktorá prišla po minuloročných voľbách. Asi to robíme na ministerstve životného prostredia dobre keď už po roku, sa k nám pridávajú ďalšie 2 dôležité ministerstvá, čím sa stáva záujem o životné prostredie prierezovou témou aj pre ostatné vládne inštitúcie. Iba spájaním síl môžeme urobiť z našej krajiny zdravé a environmentálne čisté srdce Európy a odpad premeníme v rámci obehovej ekonomiky na surovinu ktorá nám bude šetriť naše vzácne prírodné zdroje. Projekt ZA ČISTÉ SLOVENSKO bez odpadov a plastov je štartom do novej budúcnosti Slovenska a je dôkazom toho, že zelené projekty nie sú o míňaní peňazí, ale hlavne o ich šetrení, o vytvorení nových pracovných príležitosti, nových technologických možnostiach a o budovaní krajšej a zdravšej budúcnosti“ povedal Ján Budaj.

Štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková poďakovala za príležitosť zapojenia ich rezortu do aktivít v oblasti ochrany životného prostredia a prisľúbila maximálnu súčinnosť pri schvaľovaní nových stavebných materiálov a postupov s použitím recyklovaného odpadu. „ Chcem sa poďakovať organizátorom projektu, aj za otvorenie nových príležitostí v oblasti ochrany prírody a turizmu, a verím, že jeho pilotná časť Panenská turistika na Ružíne, bude aj pre ostatné časti Slovenska príkladom v oblasti rozvoja cestovného ruchu“ povedala Katarína Bruncková.

Riaditeľ Úradu práce Košice Michal Michalov, potvrdil záujme rezortu práce a sociálnych vecí, vstupovať aktívne aj do environmentálnych projektov, hlavne v oblasti zamestnávania ťažko zamestnateľných a marginalizovaných skupín obyvateľstva a prisľúbil pomoc rezortu pre sociálne integrované podniky, formou príspevku na zamestnanosť pre tých, ktorí sa budú v rámci projektu aktívne podieľať na zbere a triedení odpadu.

Na záver poďakoval všetkým prítomným za podporu pilotného projektu predseda OZ Ružínska priehrada Jozef Kojecký a vyslovil presvedčenie, že už v tomto roku, sa otvoria dvere aj ďalším environmentálnym projektom a že zo Slovenska v priebehu najbližších rokov vybudujeme turisticky zaujímavú krajinu bez odpadov a plastov.

Ján Budaj

okolie vodného diela Ružín

Ján Budaj