hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na najrozsiahlejšom ihličnatom území Slovenska vo Veľkej Fatre pokračujú diskusné fóra k pripravovanej reforme

ilustračný obrázok

Debaty pod vedením Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR (MPRV) , zamerané na prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody, dnes pokračujú v NP Veľká Fatra. V budove Mestského úradu Vrútky sa dnes zišli poslanci – Jaromír Šíbl a Mária Šofranko, zástupcovia štátnych lesov, samospráv spolu s neštátnymi vlastníkmi lesných parciel.

Primárnou ambíciou odborných rokovaní je vysvetliť, že každé územie je výnimočné: „Cieľom životného prostredia je získať spoločný konsenzu pri nastavení presných podmienok transformácie národných parkov,“ zdôraznil štátny tajomník Michal Kiča. V rámci transformácií národných parkov je ministerstvo životného prostredia otvorené intenzívnym konzultáciám a dáva priestor pre diskusie s verejnosťou, samosprávami aj lesníkmi. Zároveň sa dištancuje od nepravdivých informácii, že plánuje vyvlastňovanie pozemkov v súkromnom vlastníctve. Štátny tajomník Kiča upresnil: „Neštátni vlastníci nebudú mať odobrané právo podieľať sa na rozhodovaní.“

Spoločnými debatami chce ministerstvo docieliť spokojnosť na oboch stranách a odstrániť dlhodobú anomáliu, ktorá je pre Slovensko špecifická. Pomocou reformy ochrany prírody sa Slovensko dostane na štandardnú európsku úroveň. Generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska zdôraznil: „V iných krajinách národné parky spravujú organizácie ochrany prírody. Slovensko je v tomto smere odlišné v porovnaní s inými európskymi krajinami. Riaditelia nemajú dostatočné rozhodovacie kompetencie ani právomoci.“

Ministerstvo životného prostredia nesúhlasí s myšlienkou, aby národné parky boli zdrojom lacného dreva a plánuje postupný útlm ťažby: „Nechceme aby sa guľatina vyvážala do zahraničia. Ak už sa má ťažiť drevo v hospodárskych lesoch, ktoré sa nachádzajú v národných parkoch, chceme, aby zostalo na domácej pôde,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča. Zároveň opäť ubezpečil lesníkov, že proces ráta s plnou zamestnanosťou všetkých dotknutých zamestnancov štátneho lesníctva: „Sme pripravení prijať všetkých zamestnancov Lesy SR, ktorých zamestnanie sa viaže k preberaným pozemkom, pretože sú neodmysliteľnou súčasťou.“ Transformácia NP zabezpečí komplexný rozvoj regiónov z čoho bude profitovať hlavne mäkký turizmus.

Hlavný zámerom prevodu správy štátu majetku lesných pozemkov MPRV na MŽP je zachovať a postupne obnoviť prirodzené ekosystémy. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny má zabezpečiť nerušený proces biodiverzity na územiach Slovenska, kde je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti s možnou účinnosťou od 1. januára 2022.