hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP vyzýva obce a okresné úrady, aby vykonali inventúru protipovodňových hrádzí a vykonali technicko-bezpečnostné kontroly

ilustračný obrázok

Verejná správa musí poznať stav jednotlivých vodných stavieb a manažment s vodou v krajine musí mať jasné pravidlá. Na tlačovej konferencii to dnes zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

MŽP zintenzívni tlak na kontrolu vodných stavieb

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) žiada Ministerstvo vnútra SR, aby zabezpečilo, že okresné úrady dohliadnu na to, že vlastníci a prevádzkovatelia všetkých vodných stavieb, na ktorých je potrebný technicko-bezpečnostný dohľad, si riadne plnili svoje povinnosti. A zároveň žiada, aby okresné úrady využívali možnosť sankcií, ak si prevádzkovatelia a vlastníci svoje povinnosti neplnia. Podľa zákona o vodách č.364/ 2004 v znení neskorších predpisov, môže okresný úrad v tomto prípade uložiť pokutu až do výšky 66 000 eur. Žiaľ, na to, či okresný úrad svoje kompetencie aj využíva, nemá MŽP žiaden vplyv.

Tragédia z Rudna nad Hronom dokazuje, aké má dôsledky, ak si obce, alebo okresné úrady neplnia svoje povinnosti. Minister Ján Budaj presadzuje, aby sa odbory starostlivosti o životné prostredie, ktoré sú dnes na okresných úradoch, vrátili pod riadenie MŽP. „Tieto úrady až príliš často zlyhávajú pri kontrole a ochrane územia. Napríklad aj v prípade obce Rudno nad Hronom, MŽP roky dozadu žiadalo okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, aby bol činný a žiadal od obce technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou,“ dodal minister Budaj.

Výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami I. a II. Kategórie je Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, ktorý je v pôsobnosti MŽP. Havarovaná vodná stavba v Rudne nad Hronom bola zaradená do III. kategórie vodných stavieb a doteraz je v oficiálnej evidencii vedená ako stavba v etape prípravy. Toto očividne nie je pravdou. Dielo bolo užívané dlhé roky, a to bez vyhotovenia technicko-bezpečnostnej kontroly. Andrej Kasana, riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu z Vodohospodárskej výstavby na tlačovke podčiarkol, že je nevyhnutná kontrola a inventarizácia stavieb, ktoré sú v evidencii vedené obdobne, ako havarovaná stavba v Rudne nad Hronom, tzn. v etape prípravy. „Taktiež zvažujeme rozšírenie pôsobnosti štátnej poverenej organizácie na výkon dohľadu aj nad stavbami III. a IV. kategórie," doplnil Andrej Kasana.