hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Monitoring medveďov sa má ukončiť do konca leta

ilustračný obrázok

 

Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Štátnou ochranou prírody intenzívne hľadajú spôsob, ako urýchliť sčítanie populácie medveďov na Slovensku genetickým výskumom, ktorý sa začal v septembri 2019. Tento spôsob poskytuje relevantné informácie o stave populácie medveďa hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie informácie o jeho lokálnom výskyte. Na výskume spolupracujú pracovníci Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) s odborníkmi z Karlovej univerzity v Prahe.

Podľa platnej zmluvy sa analýza vzoriek DNA má ukončiť do 31. decembra 2024. Lenže kvôli zvýšenej pozornosti verejnosti, ktorá nastala po prvom smrteľnom útoku medveďa na človeka v celej zaznamenanej histórii na Slovensku je tento termín nevyhovujúci. V najbližšom období sa preto uskutoční pracovné rokovanie pracovníkov ŠOP SR s odborníkmi z Karlovej univerzity, aby sa našiel spôsob, ako sčítanie medveďov ukončiť ešte počas tohto leta.

V rámci spolupráce Karlovej univerzity a ŠOP SR sa totiž okrem medveďov podobným spôsobom analyzujú aj vzorky iných šeliem na Slovensku, ide ešte o  vlka dravého a rysa ostrovida, a práve tieto analýzy sa môžu odložiť na neskôr.

Pre účely výskumu bolo celkovo odobratých viac ako 2 200 vzoriek DNA medveďov. Práve analýza DNA je najpresnejšou a jedinou objektívnou metódou, ako zistiť veľkosť populácie medveďa hnedého na Slovensku. Zber vzoriek sa uskutočnil v dvoch fázach od 1. septembra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021. S genotypmi konkrétnych jedincov pritom zberači pracovali bez toho, aby prišli do kontaktu s medveďom.