hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj získal podporu vedcov pri reforme ochrany prírody

63 vedcov zo Slovenskej akadémie vied a univerzít naprieč Slovenskom adresovalo žiadosť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, aby zohľadnili pri hlasovaní vedecký hlas, odborné fakty a podporili reformu národných parkov na Slovensku. Minister životného prostredia Ján Budaj oceňuje širokú zhodu odborníkov, ktorí prinášajú do diskusie o budúcnosti národných parkov vecné argumenty a nie politikárčenie. Stalo sa tak symbolicky, na Medzinárodný deň stromov.

Vedci sa zhodujú, že ekosystémy so zachovanou prirodzenou štruktúrou a dynamikou sú najprínosnejšie z hľadiska poskytovania ekosystémových služieb – lepšie viažu prebytočný uhlík z atmosféry, lepšie zadržiavajú vodu v krajine a lepšie tlmia extrémy počasia, ktorých je s postupujúcou klimatickou zmenou čoraz viac.

Podľa slov ministra Jána Budaja jednotná správa území v národných parkoch priblíži Slovensko k modelom národných parkov fungujúcich v prevažnej väčšine Európy. „Chceme zdravé a odolnejšie lesy pripravené na zmenu klímy, oplývajúce biodiverzitou, a prosperujúce regióny,“ zdôraznil minister Budaj.

Na Slovensku v národných parkoch bežne prebieha priemyselná ťažba dreva, masívna výstavba a iné aktivity, ktoré vážne narúšajú fungovanie tamojších ekosystémov. „To sa môže diať hlavne preto, že správy národných parkov v skutočnosti nemajú rozhodovacie ani výkonné právomoci v ich územiach, dokonca ani na štátnych pozemkoch,“ pripomínajú vedci. V súčasnosti sú správcami lesohospodárske subjekty a konečné rozhodovacie právomoci majú okresné úrady životného prostredia, patriace pod Ministerstvo vnútra. Vytvára sa tak neprehľadná situácia, kde v konečnom dôsledku najviac trpia prírodné hodnoty našich národných parkov.

Podľa odborníkov praktické skúsenosti zo zahraničia a vedecké poznatky zhodne ukazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou ochrany prírody, sú jednoznačným a mnohostranným prínosom pre spoločnosť. Národný park sa takmer všade vo svete chápe ako územie vyhradené prírode, prírodným procesom a tomu zodpovedajúcemu využívaniu. „Takto chápaný národný park plní v krajine množstvo nezastupiteľných funkcií, medzi ktoré však nepatrí obchod s drevom ani s realitami,“ podčiarkujú vedci v stanovisku adresovanom poslancom parlamentu.