hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre životné prostredie

ilustračný obrázok

V Luxemburgu sa uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie o zmierňovaní dôsledkov klimatickej krízy a podpore obehového hospodárstva. Ministri členských štátov EÚ podrobne diskutovali o stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, obnove biologickej diverzity, prevencii a kontrole znečisťovania, a aj o udržateľnosti financovania zelených opatrení. O dosiahnutých výsledkoch informoval minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý viedol slovenskú delegáciu na rokova

Minister Budaj na rokovaní zdôraznil, že Slovensko podporuje spoločný európsky cieľ dosiahnuť udržateľné a neutrálne hospodárstvo do roku 2050, zabezpečiť ochranu lesov, ovzdušia a vodných zdrojov.  Slovensko sa hlási k Európskej zelenej dohode (European Green Deal), ktorú možno prirovnať k cestovnej mape kľúčových politík EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Práve slovenské ministerstvo životného prostredia (MŽP) bolo prvým zo strednej Európy, ktoré sa pripojilo k iniciatíve na podporu zelenej obnovy.

Dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 podporí legislatívny balík, ktorý Európska komisia (EK) nazvala Fit for 55. Zverejniť ho plánuje už 14. júla 2021 a bude pozostávať z 12 legislatívnych návrhov, ktorými sa revidujú klimatické a energetické právne predpisy. Po jeho zverejnení balík posúdia členské štáty v Rade EÚ, ako aj v gestorských výborochEurópskeho parlamentu. 

Dôležitou aktivitou Európskej zelenej dohody je prijatie novej stratégie Európskej únie pre adaptáciu na zmenu klímy pod názvom „Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy“. Od nej sa budú odvíjať národné stratégie členských štátov EÚ. Minister Ján Budaj privítal spoločný záujem európskych lídrov vytvoriť odolnejšiu a udržateľnejšiu Európu. „Pre Slovensko je najefektívnejšie zamerať sa na ochranu národných parkov a ekosystémových služieb, ktoré zabránia ďalšej strate biodiverzity, zároveň aj na sektor energetiky, zvyšovanie energetickej efektívnosti, predchádzanie vzniku odpadov a podporu obehového hospodárstva,“ podčiarkol minister Budaj

So zmenou klímy úzko súvisí aj hrozba straty biodiverzity. MŽP považuje za dôležité prepojenie novej Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. „Takéto prepojenie môže prispieť k inteligentnej, systémovej a rýchlej adaptácii v poľnohospodárstve, lesníctve a obnove biodiverzity,“ uzavrel minister.