hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj: Začala sa nová éra ochrany životného prostredia

ilustračný obrázok

Vďaka tradícii, založenej OSN si každoročne 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom „Je len jedna Zem“. Minister životného prostredia Ján Budaj pri tejto príležitosti, spoločne s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, predstavil tri reformné zákony, ktoré majú zmeniť riadenie národných parkov, nastoliť spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží a zabrániť spaľovaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na Slovensku.

Diskusia o ochrane a zonácii národných parkov trvá už desiatky rokov. Minister životného prostredia preto v spolupráci s poslancami parlamentu predložili legislatívne zmeny, ktoré zlepšia situáciu v chránených oblastiach. „Cieľom je, aby transformácia národných parkov mohla prebehnúť k 1. januáru budúceho roka. Ak sa Národná rada SR rozhodne pre tento historický krok, tak po 73 rokoch od formálneho vyhlásenia nášho prvého národného parku bude mať Slovensko skutočné národné parky, ktoré budú spravovať a chrániť prírodné bohatstvo," zdôraznil minister Ján Budaj.
MŽP spolupracuje s poslancami NR SR aj pri presadzovaní verejného záujmu v odstraňovaní environmentálnych záťaží. Mnohé bývalé priemyselné areály, na ktorých pozemkoch sa nachádza environmentálna záťaž, nemajú určenú povinnú osobu, ktorá by bola zodpovedná za odstránenie envirozáťaže. Nová legislatíva počíta s vytvorením mechanizmu, ktorý zabezpečí návratnosť verejných zdrojov vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží na pozemkoch súkromných vlastníkov.„Legislatíva zúži výnimky pre pôvodcov envirozáťaží, aby sa už nemohli zbavovať svojej zodpovednosti. Zároveň sa odtajnia aj informácie o závažnom znečistení životného prostredia,“ podčiarkol minister Budaj.
Tretia legislatívna iniciatíva zakáže dovoz rádioaktívneho odpadu. Zmenou zákona o radiačnej ochrane sa zníži riziko poškodzovania životného prostredia a eliminujú sa aj ďalšie negatívne vplyvy zo spracovania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nepochádzajú z prevádzkových alebo iných činností realizovaných na Slovensku. „V parlamente vidím politickú zhodu v oblasti bezpečnosti občanov pred dovozom rádioaktívneho odpadu. Nesmieme sa stať spaľovačmi cudzieho rádioaktívneho odpadu,“ uzavrel minister Ján Budaj.
Parlament bude o reformných legislatívnych zmenách ochrany životného prostredia rokovať už na júnovej schôdzi parlamentu.

Cena ministra životného prostredia

Tradičnou súčasťou osláv Svetového dňa životného prostredia je udeľovanie Ceny ministra životného prostredia a ďalších ocenení tým, ktorí svojou prácou prispeli k ochrane životného prostredia.
Z rúk ministra Jána Budaja si Cenu ministra prevzali dve inšpektorky zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ďalej Mária Hassanová, Milan Ballo, Peter Holúbek, Jozef Voskár a Dušan Bodiš (in memoriam).
„Dnešných laureátov považujem za ľudí, ktorí menia svet k lepšiemu. Oceňujem ich aktivitu, pozitívnu inšpiráciu a prácu v prospech ochrany životného prostredia,“ podčiarkol minister Budaj.

Bezplatný vstup do bojnickej ZOO a múzeí v Banskej Štiavnici a Liptovskom Mikuláši
Pri príležitosti pripomenutia si Svetového dňa životného prostredia MŽP organizuje sériu aktivít, ktorými upriamuje pozornosť na dôležitosť ochrany životného prostredia. Svoje brány otvoria verejnosti rezortné organizácie ministerstva životného prostredia – Národná ZOO Bojnice, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Vstup pre verejnosť bude bezplatný počas soboty 5. júna 2021.
Prvý júnový víkend symbolicky ozelenie budova ministerstva životného prostredia, Bratislavský hrad a reštaurácia UFO.
Zároveň prosíme verejnosť, aby sledovala aktuálne protipandemické opatrenia, ktoré sú premietnuté do podmienok vstupu do prevádzok a o ich rešpektovanie.