hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj otvoril konferenciu Race to Zero

ilustračný obrázok

Slovensko a Spojené kráľovstvo začínajú novú formu spolupráce pri dosahovaní klimatických cieľov. S týmito slovami otvoril minister životného prostredia Ján Budaj konferenciu Race to Zero (Preteky k nule), ktorá sa dnes začala na Smolenickom zámku. Otvoreniu konferencie predchádzalo bilaterálne rokovanie ministra Jána Budaja s britskou ministerkou pre Európu Wendy Morton.

Minister životného prostredia Ján Budaj na bilaterálnom stretnutí informoval britskú ministerku Wendy Morton o klimatických ambíciách Slovenska, ktoré odzrkadľuje slovenský Plán obnovy a odolnosti. Jeho pilierom je ochrana prírody, na ktorú pôjde viac ako 1 miliarda eur. Z nich 368 mil. eur poputuje do dekarbonizácie slovenského priemyslu, bez ktorej nebude možné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a splniť environmentálne ciele EÚ.

„V Európe stojíme na strane krajín, ktoré presadzujú ambicióznejšie ciele znižovania emisií, pretože si uvedomujeme naliehavosť riešenia situácie. Nemáme inú planétu na život a obrat smerom k čistejším technológiám a zelenému rastu je nevyhnutný,“ podčiarkol minister Budaj.

Slovensku sa podarilo medzi rokmi 1990 a 2019 znížiť emisie skleníkových plynov o vyše 45 %. Podľa slov ministra Budaja nejde o zanedbateľné číslo, ale cesta k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality je ešte náročná. Ministerstvo bude predovšetkým podporovať inovatívne environmentálne technológie v priemyselnej výrobe, ktoré prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov najmenej o 55 % do roku 2030. “Práve tu vidím priestor, kde je dôležité prepájať vedu, výskum a priemysel,“ zdôraznil minister Budaj.

Splniť klimatické ciele majú Slovensku pomôcť aj dokumenty, ktoré momentálne MŽP pripravuje – ide o aktualizáciu nízkouhlíkovej stratégie Slovenska a historický prvý zákon o zmene klímy.

Ministerstvo zároveň považuje za dôležité upevniť spoluprácu s vysokoškolskými inštitúciami, predovšetkým v budovaní expertízy pre udržateľný rast, vedecko-výskumnej oblasti, ktorá pomôže uvádzať do praxe technológie šetrné k prírodným zdrojom a planéte.

Organizátorom konferencie je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v Slovenskej republike. Podujatie je venované globálnej kampani Race To Zero, zameranej na spoluprácu a podporu rozvoja bezuhlíkovej ekonomiky zo strany firiem, miest, regiónov a investorov. V súčasnosti je do kampane zapojených 708 miest, 23 regiónov, 2162 firiem, 127 globálnych investorov a 571 univerzít.