hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj odmieta kriminalizovanie členov zásahového tímu MEDVEĎ

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj stojí na strane zásahového tímu MEDVEĎ. Jeho členov v týchto dňoch vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z porušenia zákona o poľovníctve pri eutanázii synantropných medveďov v Tatrách. Minister Ján Budaj sa v tejto veci obráti listom na ministra vnútra Romana Mikulca.

Štátne lesy TANAPu podali trestné oznámenie na členov Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR, ktoré sú podriadenou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia bol však zásah proti synantropným tatranským medveďom zákonný a nedošlo k porušeniu zákona o ochrane prírody či zákona o poľovníctve.

V tejto súvislosti minister Budaj ubezpečil členov zásahového tímu MEDVEĎ, že ministerstvo životného prostredia stojí na strane ochrany prírody s cieľom uchovať prírodné dedičstvo Slovenska. Podľa ministra Budaja je situácia, keď sa jeden štátny orgán pokúša kriminalizovať iný štátny orgán neobvyklá. Verím, že ide iba o nedopatrenie, a nie o zastrašovanie zásahovej jednotky Štátnej ochrany prírody MEDVEĎ,“ podčiarkol minister Budaj.

Overila to už Slovenská inšpekcia životného prostredia(SIŽP), ktorá je odborným a kontrolným orgánom, vykonávajúcim štátny dozor aj vo veciach ochrany prírody a krajiny. Podľa generálneho riaditeľa Jána Jenča sa inšpektori SIŽP dôsledne oboznámili s  prípadom synantropnej medvedice ešte počas minulej sezóny. „K porušeniu právnych predpisov nedošlo a zásah Štátnej ochrany prírody bol v súlade s právnymi predpismi,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIŽP Jenčo.

SIŽP pokračuje v kontrole kontajnerových stojísk s komunálnym odpadom, zameranej na zabezpečenie odpadu pred medveďmi. Inšpektori životného prostredia v roku 2020 skontrolovali 284 stojísk, pričom porušenie legislatívy zistili v 90 % prípadoch. Momentálne sa vo viacerých prípadoch uskutočňuje správne konanie o uložení pokút, alebo kontrola plnenia nariadených nápravných opatrení.

Mnohé stojiská odpadov vo Vysokých Tatrách sú v žalostnom stave a to aj napriek tomu, že v minulosti rezort životného prostredia financoval ich zabezpečenie miliónovými dotáciami a státisíce dal aj Úrad vlády SR. Zabezpečiť komunálny odpad pred medveďom hnedým je pritom povinnosť, ktorá vyplýva obciam zo zákona o odpadoch. Preto bude MŽP pokračovať v úsilí nastoliť vládu zákona v nakladaní s odpadmi. MŽP bude rovnako pokračovať v ochrane biodiverzity, ku ktorej patria aj dravé šelmy ako vlk, medveď a rys, žijúce na Slovensku od nepamäti.