hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj nedopustí biomasaker 2

ilustračný obrázok

 

Pod rúškom zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov sa v spoločnosti opätovne vytvára nový tlak na spaľovanie slovenských lesov. Lenže lesy s ich jedinečnou schopnosťou viazať oxid uhličitý (CO2) nie sú a ani nesmú byť iba energetickou surovinou. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pri tejto príležitosti a za účasti najdôležitejších aktérov z rezortu hospodárstva, pôdohospodárstva a tretieho sektora, vrátane predstaviteľa Európskeho parlamentu, pripravilo moderovanú, verejne vysielanú diskusiu. Stretnutie viedol minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý ešte ako opozičný poslanec dlhodobo bojoval proti nezmyselným dotáciám na spaľovanie dreva.

Minister Ján Budaj už ako opozičný poslanec Národnej rady SR presadzoval zastavenie tzv. „biomasakra“, teda nadmernej ťažby dreva. Tieto aktivity si získali podporu vtedajších poslancov parlamentu, čoho výsledkom bolo, že v roku 2018 schválili návrh Jána Budaja na zmenu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Išlo o veľký krok, ktorý zabránil, aby štát dotoval energiu získanú z biomasy, pokiaľ by sa spaľovali lesy.

MŽP SR presadzuje pri nastavovaní európskej a slovenskej legislatívy pravidlo takzvanej Hodnoty za emisie, čo možno označiť za trvalo udržateľnú, zelenú investíciu. Podľa ministra Budaja je dôležité uvedomiť si závažnosť využívania alternatívnych zdrojov energie. Otázne však je, aká hodnota sa týmto získa a čo sa stratí. Lesy predstavujú jeden z najpodstatnejších suchozemských ekosystémov. Vďaka svojim ekostabilizačným vlastnostiam sú zdrojom biodiverzity a  dôležitým prostriedkom pre adaptáciu na zmenu klímy. „Neuvážené hospodárenie v lesoch a s ňou spojená ťažba vytvára priestor na ich drancovanie, čo je v priamom rozpore s poslaním lesov – zachovávať rozmanitosť a všetky funkcie, ktoré lesy pre nás ľudí a naše životné prostredie plnia. Je našou povinnosťou uchrániť ich pre ďalšie generácie, ako aj pre samotné prežitie ľudstva na Zemi,“ zdôraznil minister Budaj.

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality na Slovensku nebude možné bez dekarbonizácie priemyslu a energetickej efektívnosti vo všetkých oblastiach výroby a spotreby energie. Kľúčom k dosiahnutiu ambicióznych klimatických cieľov je podľa MŽP SR využívanie energie z obnoviteľných zdrojov trvalo udržateľným spôsobom. A týka sa to aj biomasy, ktorej najväčšími rizikami pri jej získavaní a využívaní sú: čistenie lesov od drevných zvyškov, nárast kamiónovej dopravy v dôsledku výroby paliva z biomasy a jeho následného rozvozu na veľké vzdialenosti, či chemizácia pozemkov pri účelovom pestovaní rýchlorastúcich drevín. Minister Ján Budaj, ako aj ostatní diskutujúci, presadzuje využívanie biomasy, ktoré nebude na úkor ochrany slovenských lesov a ovzdušia. Zároveň nepodporuje spoluspaľovane biomasy s fosílnymi palivami. A v neposlednom rade požaduje, aby sa zvyšky nekvalitného dreva spaľovali iba v zariadeniach podľa najlepšie dostupných technológií (tzv. BAT).

Dnešná diskusia bude pokračovať spoluprácou, ktorej cieľom je zabrániť biomasakru číslo 2.