hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort víta záujem odbornej verejnosti o ochranu biodiverzity

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR oceňuje záujem mimovládnych organizácií o Plán obnovy vedený snahou o zvýšenie ochrany životného prostredia. Za účelom maximálneho zúročenia Plánu rezort už v súčasnosti komunikuje s viacerými európskymi predstaviteľmi a je pripravený viesť konštruktívny dialóg aj so zástupcami odbornej verejnosti, ktorú považuje za svojho prirodzeného partnera.

Minister životného prostredia Ján Budaj pripomína, že ochrana biodiverzity patrí medzi priority rezortu. „Je to pre všetky krajiny sveta a celé ľudstvo veľká sociálna a ekonomická výzva, ktorá si bude vyžadovať hlbokú zmenu myslenia a odklon od konzumu a dlhodobo neudržateľných spotrebiteľských návykov. V boji za zachovanie biodiverzity musíme zintenzívniť naše úsilie a presadzovať ambicióznejšie ciele, pretože nemáme k dispozícii na život žiadnu inú planétu,“ zdôraznil minister. Ako dodal, odbornú verejnosť považuje za svojho prirodzeného partnera a oceňuje, že po rokoch politiky ľubovôle zástupcovia mimovládnych organizácii vedia, že ich hlas bude vypočutý.

Plán obnovy sa zameriava na päť oblastí, v rámci ktorých sa rozdelí 6 miliárd eur. Ide o zelenšie a čistejšie Slovensko (1,9 miliardy eur), zdravý život (1,45 miliardy eur), efektívny štát a digitalizácia (950 miliónov eur), lepšie vzdelanie (850 miliónov eur) a konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (700 miliónov eur). Kapitola s najväčším objemom prostriedkov sa týka reformy a podpory obnoviteľných zdrojov energie (100 miliónov), zelenej obnovy budov (700 miliónov), modernizácie železníc (700 miliónov), či dekarbonizácie priemyslu a alternatívnych palív (400 miliónov). Ambíciou nielen mimovládnych organizácií, ale aj MŽP, je doplniť do tejto kapitoly opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre nemotorovú dopravu.

Plán obnovy zostavilo ministerstvo na základe požiadaviek Európskej únie zameraných na priame a efektívne opatrenia na zníženie emisií. „Až tesne predtým, než bol plán finalizovaný, padlo explicitné rozhodnutie, podľa ktorého musia byť jeho súčasťou aj opatrenia na podporu biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy," zdôraznil štátny tajomník Michal Kiča s tým, že Slovensko tento krok víta a aktívne komunikuje s európskymi predstaviteľmi tak, aby výsledkom bolo nielen plnenie záväzkov, ale i znateľne vyššia ochrana životného prostredia.