hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporuje iniciatívu OZ Pre Dolinu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR podporuje iniciatívu občianskeho združenia Pre Dolinu na vyhlásenie stavebnej uzávery pre Demänovskú dolinu. Predloženie petície za záchranu Demänovskej doliny enviro rezort vníma ako pozitívny príklad snahy predovšetkým miestnych obyvateľov na zachovanie prírodných hodnôt. Minister Ján Budaj podporí aj snahu organizátorov o prerokovanie petície v parlamente. Ide totiž o významné územie z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktoré v súčasnosti predstavuje Národný park Nízke Tatry a Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina.

MŽP si uvedomuje, že ide o významné stredisko cestovného ruchu, ale za cenu poškodenia prírodného bohatstva. Riešenie akútneho stavu môže byť v stavebnej uzávere, ktorú navrhuje petícia.
Dolina si zaslúži maximálnu ochranu o to viac, že sa tu nachádza, okrem území európskeho významu Natura 2000, aj najdlhší jaskynný systém pohoria Karpát, Demänovský jaskynný systém.
Osobitnú pozornosť venuje MŽP Chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry a ochranným pásmam vodárenských zdrojov, keďže Demänovská dolina tvorí významný zdroj pitnej vody pre veľkú časť Liptovského Mikuláša. Práve rozsiahla výstavba, spojená s vysokou návštevnosťou, predstavuje riziko pre podzemnú vodu. Pre zabezpečenie dobrého stavu vôd je potrebné prehodnotiť odbery povrchových vôd tak, aby bol zachovaný veľmi dobrý ekologický stav potoka Zadná voda.

Ján Budaj, minister životného prostredia už niekoľko ráz ubezpečil verejnosť, že envirorezort bude chrániť jaskyne v Demänovskej doline a bude vystupovať proti všetkému, čo by ich ohrozovalo. „Hrozí, že Demänovská dolina sa stane ďalším lunaparkom na území Slovenska. Takéto lunaparky môžu zabávať chvíľu, ale skutočné hodnoty, ktoré má Demänovská dolina to nevynahradí,“ opakovane zdôraznil minister Budaj.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) podporuje ochranu Demänovskej doliny a preto sprístupnilo všetky rozhodnutia, stanoviská a posudky, ktoré za posledné roky vydalo MŽP, alebo jeho podriadené odborné organizácie v rámci daného územia. Týmto chceme pomôcť verejnej kontrole.
Envirorezort naďalej presadzuje dôraz na ekologické dopady v územnom plánovaní, čomu pomôže nový zákon o krajinnom plánovaní.