hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ďalšou zastávkou odborných diskusií o transformácii národných parkov je NAPANT

ilustračný obrázok

V poradí piata zo série odborných konzultácií na tému reformy národných parkov sa dnes uskutočnila na území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutí odborníkov ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva, poslancov NR SR so zástupcami národných parkov, samospráv, štátnych lesov a tiež neštátnych vlastníkov lesov je podať ucelený obraz o procese premeny národných parkovna životaschopné územia, vysvetliť všetkým dotknutým stranám, ako sa reforma dotýka ich majetku, vlastníckych práv a budúcnosti vôbec.

Dnešné stretnutia prebehli chvíľami aj v napätej, ale konštruktívnej atmosfére, počas ktorej zo strany lesníkov rezonovali otázky, ktoré sa týkali najmä zamestnanosti, kým neštátni vlastníci opäť vyjadrili obavy, že prídu o svoj majetok. Zástupcovia obcí na území Nízkych Tatier naopak dúfajú, že pri rozvojových projektoch, zameraných na cestovný ruch, správa NAPANT-u bude ich silným partnerom.

Základom historickej reformy je prechod správy štátnych lesov pod Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), konkrétnejšie pod Štátnu ochranu prírody SR (ŠOP), pričom proces nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť. Podľa štátneho tajomníka envirorezortu Michala Kiču transformácia odstráni dlhodobú príčinu napätia medzi štátnymi lesníkmi a ochranármi v rámci práce v národných parkoch.„Vítame lesníkov ako obohatenie pre procesy na území národných parkov, očakávame všetkých tých, ktorí majú záujem prejsť pod ŠOP SR a ponúkame im zamestnanie,“ povedal Michal Kiča.

Organizačná zmena, ktorú prinesie novela zákona, sa týka výlučne štátnych pozemkov na území národných parkov, a nie pozemkov súkromných: „Chceme zabezpečiť, aby sa prípadná ťarcha, vyplývajúca z ochrany prírody koncentrovala čo najviac na území štátneho vlastníctva a čo najmenej zasahovala do pôsobnosti neštátnych vlastníkov,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča. Odborné diskusie slúžia aj na vyvrátenie falošných správ o plánovanom vyvlastňovaní pozemkov. Zároveň kategoricky vylúčil, že rezort má na programe odobrať neštátnym vlastníkom pozemky formou vyvlastňovania.