hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelené verejné obstarávanie

Celkové náklady obstarávania environmentálne šetrnejšieho papiera či osobných áut nemusia byť pre štát vyššie a pozitívne sa odrazia na životnom prostredí. Dostupné počítače už v súčasnosti spĺňajú environmentálne normy. Pre efektívne fungovanie a sprehľadnenie zeleného verejného obstarávania je potrebné zlepšiť informovanosť zadávateľov, zjednodušiť proces zadávania a skvalitniť evidenciu dát.