domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Ako fungujú národné parky v EÚ

Národné parky predstavujú z pohľadu ochrany prírody najcennejšie územia. Medzinárodne porovnateľné údaje o starostlivosti a manažmente národných parkov v EÚ sú obmedzené. IEP preto realizoval vlastný dotazníkový prieskum v jedenástich geograficky blízkych krajinách.

Podobne ako na Slovensku, aj vo väčšine skúmaných krajín však čelia protichodným záujmom ochrany prírody, lesníctva, turizmu či rozvoja regiónov. Najmenej konfliktov však zaznamenali krajiny s vysokým podielom štátnych pozemkov a s jednotnou správou národných parkov.