Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Focus - Wetland

Mokrade zastávajú dôležitú úlohu v rámci biodiverzity Európy. Ponúkajú ideálne podmienky pre rôznorodosť druhov a biotopov, sú dôležitým biotopom pre hniezdenie vodného vtáctva a migračnými miestami. Aj napriek ich dôležitosti sa mokrade vytrácajú alarmujúcou rýchlosťou a preto sú v Európe najohrozenejším biotopom. Táto 68-stranová publikácia vydaná v roku 2007 vyzdvihuje projekty zamerané na mokrade, ktoré boli finančne podporené z programu LIFE od roku 1992. Väčšina z nich sa zameriava na obnovu manažmentu mokradí, je tu však možné nájsť aj projekty so zameraním na druhy žijúce v mokradiach.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže