Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

LIFE INFO DAY

LIFE INFO DAY

V piatok 23.5.2014 sa v konferenčnej sále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave uskutočnilo informačné podujatie LIFE INFO DAY. Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o programe LIFE pre nové programové obdobie 2014-2020. Všetky prezentácie sú k dispozícií na stiahnutie tu.

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže