Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Focus – Greener businesses

Podnikanie v Európe má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní udržateľnosti ekonomiky a životného prostredia v budúcnosti. Táto 60-stranová publikácia vydaná v roku 2008 približuje úspešné LIFE projekty ktoré podporili spoločnosti, ktoré sa  proaktívnym prístupom snažili zamerať na zvýšenie svojej environmentálnej výkonnosti. Tým sa podarilo posilniť postoj Európskej únie, ktorá pripusila, že eko-inovácie môžu byť dobré nie len pre podnikanie, ale aj pre životné prostredie v rovnakom čase.
 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže