Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Zonácia Slovenského raja by mala byť uzavretá do konca roka

13.07.2015
 
Návrh zonácie Národného parku Slovenský raj by mohol byť predložený na rokovanie vlády SR do konca tohto roka. Po prvom oficiálnom stretnutí so zástupcami samospráv, ochranárov a vlastníkov pozemkov to dnes v Spišskej Novej Vsi potvrdil minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

06.07.2015
 
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk. Viac

Veľké upratovanie Slovenska – na podávanie žiadostí zostávajú 2 týždne

03.07.2015
 
Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 10 miliónov eur z Recyklačného fondu na historicky prvý program vo väčšom meradle, zameraný na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“ s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Jeho cieľom je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Posledný termín na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie je 17. júl. Program spravuje Environmentálny fond a informácie o ňom sú dostupné na webovej stránke www.envirofond.sk. Viac

MŽP: V Tatrách napočítali vyše tisícky kamzíkov

25.06.2015
 
Celkovo 1107 kamzíkov napočítali ochranári a lesníci počas minulotýždňového spočítavania na území celého Tatranského národného parku.Spočítavanie kamzičej zveri urobila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku spoločne so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku, Mestskými lesmi Spišská Belá, poľským Tatranským národným parkom a členmi dobrovoľnej stráže prírody. Sčítanie potvrdilo stabilitu populácie tohto vzácneho chráneného druhu. Viac

P. Žiga: Obehová ekonomika má zmysel, musia ju adoptovať všetky krajiny EÚ

18.06.2015
 
Zástupcovia rezortov životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky (V4) spolu s americkým predstaviteľom ochrany životného prostredia pre strednú a východnú Európu v Tatranskej Lomnici podpísali deklaráciu. Jej hlavným cieľom je podľa ministra životného prostredia SR Petra Žigu podporovať obehovú ekonomiku. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR po prvýkrát zverejňuje oficiálne čísla v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov

16.07.2015 V roku 2013 boli na trh v SR uvedené obalové materiály (sklo, papier, plasty, viacvrstvové kombinované obaly VKM a drevené obaly) v celkovom množstve 442 711 ton. Z toho množstva bolo celkovo zhodnotených 307 450 ton odpadov z obalov, čo predstavuje 69,45 %. Na území SR bolo zhodnotených 161 576 ton, (52,55 %), v rámci územia EÚ bolo zhodnotených 141 839 ton (46,13 %) a mimo územia EÚ bolo zhodnotených 4 035 ton (1,32 %). Viac

Upozornenie pre samosprávy: Uzatváranie viacerých zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti obalov a neobalov môže viesť k pokutám a súdnym sporom

08.07.2015 Práve v tomto období v súvislosti s novým zákonom o odpadoch obciam prichádzajú ponuky rôznych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia s plnou vážnosťou upozorňuje a varuje obce pred uzatváraním zmlúv o budúcej zmluve s viacerými subjektami v oblasti odpadov z obalov a neobalov. Viac

Pozvánka: Prvé zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách – Fórum BAT

01.07.2015 Pozývame Vás na 1. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách – Fórum BAT (Best Available Techniques), ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2015 na SIŽP – Ústredie, Jeséniova 17D (miestnosť č.127 – kinosála SHMÚ) v Bratislave. Viac

Výzva na podanie žiadosti o zaradenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom

18.06.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva prevádzkovateľov veľkých spaľovacích zariadení, ktorí plánujú využívať osobitný režim na dožitie podľa § 15a ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, aby predložili žiadosť o zaradenie do tohto osobitného režimu najneskôr do 30. júna 2015. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty a informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z OPK ŽP

20.07.2015 Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém odpadového hospodárstva či ochrana prírody a ovzdušia – úspešné projekty Operačného programu Životné prostredie predstavuje ministerstvo vo forme obrazov a informačných materiálov. Nezabudlo sa ani na nový operačný program. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Envirorezort dôrazne odmieta, že v prípade dokumentov vodnej politiky nekomunikuje s verejnosťou

24.07.2015 Ministerstvo životného prostredia dôrazne odmieta a vylučuje tvrdenia, že dostatočne nekomunikovalo s verejnosťou pri príprave materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027“. Dôkazom toho je, že na základe rozporového konania v januári 2015 bola akceptovaná pripomienka verejnosti, ktorú obsahuje aj schválené znenie materiálu vládou SR. Jednu z pripomienok na rokovaní zástupcovia verejnosti stiahli. Viac

V Luxemburgu sa skončilo neformálne rokovanie Rady ministrov životného prostredia

23.07.2015 Ciele trvalo udržateľného rozvoja a rozvojovej agendy po roku 2015, otázka financovania v oblasti politiky zmeny klímy, ako aj stav rokovaní o globálnej klimatickej dohode. To boli hlavné témy neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia, ktoré sa skončilo dnes v Luxemburgu. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Viac

Vrátna je rok po kalamite opäť plná turistov, aj vďaka envirorezortu

23.07.2015 Vrátnu dolinu pred rokom v júli po prietrži mračien na viacerých miestach poškodila prívalová vlna vody a skál. Obnova si vyžiadala vyše 12 miliónov eur. Podieľali sa na nej záchranné a zabezpečovacie zložky vrátane Žilinského samosprávneho kraja, obce Terchová, ako aj rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenský vodohospodársky podnik a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Viac

Do Veľkého upratovania Slovenska sa prihlásilo takmer 500 samospráv

20.07.2015 Do historicky prvého programu na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 490 samospráv. Na program s názvom Veľké upratovanie Slovenska chce envirorezort využiť 10 miliónov eur. Podľa očakávaní prišiel najväčší počet žiadostí o dotáciu na poslednú chvíľu. Počas posledných troch dní sa prihlásili až dve tretiny žiadateľov. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

  

--------------------------------------------------------