Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Vláda vyčlenila peniaze pre Vrátnu

28.07.2014
 
Vláda na dnešnom mimoriadnom rokovaní vyčlenila 3,06 milióna eur zo svojej rezervy na odstraňovanie následkov prudkého prívalového dažďa, ktorý začiatkom minulého týždňa zasiahol Terchovú a Vrátnu dolinu. Z poskytnutej sumy, ktorú má rezort financií uvoľniť do 31. júla, pôjde 1,8 milióna eur Žilinskému samosprávnemu kraju a 1,26 milióna obci Terchová. Viac

Obnova potoka vo Vrátnej bude trvať tri mesiace a stáť viac ako dva milióny eur

24.07.2014
 
Odstraňovane následkov po pondelkovej silnej búrke a ničivej prívalovej vlne vo Vrátnej doline pri Žiline bude trvať tri až štyri mesiace a stáť najmenej dva milióny eur. Na dnešnom brífingu v Terchovej to povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Pracovníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku budú musieť dať koryto potoka Varínka do pôvodného stavu, bez použitia betonáží, keďže ide o územie národného parku s tretím až piatym stupňom ochrany. Prvé stroje majú vodohospodári už v Terchovej, no čakajú, kým hasiči a vojaci sprejazdnia dolinu aj pre ťažkú techniku. Viac

Zákaz vývozu vody do zahraničia bude zakotvený v Ústave SR

08.07.2014
 
Vývoz slovenskej pitnej, minerálnej a geotermálnej vody bude upravovať nielen novela vodného zákona, ale aj zmena Ústavy SR. Oznámil to dnes premiér Robert Fico spolu s ministrom životného prostredia Petrom Žigom na tlačovej konferencii v Bratislave. Vláda chce novelizáciou upraviť článok štyri, ktorý hovorí o nerastnom bohatstve, vodách, prírodných liečivých zdrojoch či jaskyniach ako o majetku štátu, s ktorým nemožno nakladať. Viac

Predstavili novelu Ústavy, ktorá má zakázať vývoz vody do zahraničia

10.07.2014
 
Premiér Robert Fico, šéf parlamentu Pavol Paška a minister životného prostredia Peter Žiga predstavili presné znenie zmeny Ústavy SR, ktorá zakáže vývoz vody do zahraničia. Viac

Nedajte sa oklamať lživou kampaňou proti novele vodného zákona

17.06.2014
 
Rezort životného prostredia vyzýva verejnosť, aby sa nenechala oklamať lživou kampaňou plnou nezmyslov, ktorá sa šíri na internete a sociálnych sieťach o návrhu novely vodného zákona. Novela zákona totiž jednoznačne ochráni Slovensko pred nekontrolovaným vývozom vody a drancovaním našich vodných zdrojov. Voda vďaka nej získa status strategickej suroviny a nikdy sa nestane, že bude chýbať obyvateľom niektorého regiónu. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Program STREDNÁ EURÓPA podporí od roku 2015 nadnárodnú regionálnu spoluprácu sumou v celkovej výške 246 miliónov Eur

07.07.2014 Počas nasledujúcich siedmich rokov budú k dispozícii prostredníctvom nadnárodného Interreg programu STREDNÁ EURÓPA prostriedky v celkovej výške 246 miliónov Eur, a to na účel financovania regionálnej spolupráce prekonávajúcej hranice. Viac

Výzva Európskej komisie na predkladanie projektových návrhov LIFE

19.06.2014 Prvá výzva Európskej komisie na predkladanie projektových návrhov v rámci nového programu LIFE (2014-2020) pre životné prostredie a oblasť klímy bola zverejnená dňa 18. júna 2014. Výzva sa týka "tradičných" projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a projektov budovania kapacít. Viac

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie administruje ukončené projekty

11.06.2014 Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie administruje ukončené projekty. Viac

Súťaž – Logo nového OP KŽP

24.04.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov stredných, vysokých a umeleckých škôl na vytvorenie loga pre nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „OP KŽP“). Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Územia NATURA 2000 v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie

24.07.2014 Informáciu o územiach európskej sústavy chránených území Natura 2000 ponúka aktuálna výstava sprístupnená v priestoroch ministerstva životného prostredia. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Práce na oprave horných vrát pravej plavebnej komory napredujú

01.08.2014 Práce na oprave poruchy horných vrát pravej plavebnej komory na Vodnom diele Gabčíkovo napredujú podľa očakávaní. Realizácia prác potrvá do soboty večera. Lode, ktoré čakajú na preplavenie, dostanú informácie o čase sprejazdnenia plavebnej komory už 10 hodín pred definitívnym skončením prác. Tento čas je potrebný pre odstránenie provizórneho hradenia po skončení opráv ložísk. Následne bude obnovená plavba po Dunaji. Viac

Vo Vrátnej doline nešlo o klasický zosuv

01.08.2014 Prípadné ďalšie zosuvy vo Vrátnej doline pri Žiline, za predpokladu extrémnych zrážok, by už nemali byť také ničivé. O výsledkoch zrealizovanej geologickej obhliadky informovali dnes na tlačovej konferencii geológovia z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v Bratislave. Tím geológov vyčistil dno dolín a vďaka tomu v ňom nie je dostatok voľného materiálu na ďalší ničivý prúd. Zosunutý val horniny na dne doliny dokáže do veľkej miery absorbovať prípadné ďalšie hlinito-kamenité prúdy a tak znížiť riziko ďalších škôd. Navyše, podľa slov riaditeľa ŠGÚDŠ Branislava Žeca, nešlo o klasický zosuv. Viac

Plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo si vyžiadala opravu, plavba je zastavená

30.07.2014 V utorok 29. 7. zastavili plavbu na Dunaji v úseku Gabčíkovo - Bratislava. Na príčine je poškodenie horných vrát na pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo (VDG). K poškodeniu prišlo v čase, keď už boli v plnom prúde práce na generálnej rekonštrukcii ľavej plavebnej komory. Táto rekonštrukcia súvisí s rovnakým problémom, aký sa teraz vyskytol na pravej komore, informoval generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby (VV), š. p., rezortnej organizácie MŽP SR, Ladislav Lazár. Viac

Vláda vyčlenila peniaze pre Vrátnu

28.07.2014 Vláda na dnešnom mimoriadnom rokovaní vyčlenila 3,06 milióna eur zo svojej rezervy na odstraňovanie následkov prudkého prívalového dažďa, ktorý začiatkom minulého týždňa zasiahol Terchovú a Vrátnu dolinu. Z poskytnutej sumy, ktorú má rezort financií uvoľniť do 31. júla, pôjde 1,8 milióna eur Žilinskému samosprávnemu kraju a 1,26 milióna obci Terchová. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

--------------------------------------------------------