Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

Bardejovská obec dostala ochranu pred storočnou vodou

08.11.2015
 
Obec Kružlov v okrese Bardejov, ktorá zažila v priebehu niekoľkých rokov desať záplav, má novú protipovodňovú ochranu. Tá by ju mala ochrániť aj pred storočnou vodou. Vodný tok Slatvinec, ktorý sužoval obyvateľov záplavami, má spevnené brehy so zvýšeným prietokom. Celková dĺžka stavby predstavuje vyše dvoch kilometrov. Stavbu odovzdal do užívania premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Viac

Minister Peter Žiga skontroloval práce na odstránení čiernej skládky Letanovský mlyn

07.11.2015
 
Na odstraňovanie nelegálnej skládky Letanovský mlyn, ktorá zostala na mieste bývalej rómskej osady, sa prišiel na Spiš pozrieť premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Čierna skládka sa nachádza na mieste jednej zo vstupných brán do Slovenského raja. Obec Spišské Tomášovce, v ktorej katastri sa skládka nachádza, získala ako jedna z 219 obcí podporu v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska. Z nelegálnej skládky vyvezú 1500 ton komunálneho odpadu. Viac

Časť Zemplínskej šíravy prešla po polstoročí modernizáciou. Pred povodňou chráni Michalovce a desať obcí

06.11.2015
 
Zrekonštruovaný bezpečnostný priepad na Zemplínskej šírave dokáže v prípade povodní zachytiť vyše sto miliónov metrov kubických vody. Je to najväčší retenčný objem zo všetkých vodných nádrží na Slovensku. Protipovodňovú stavbu v Zalužiciach odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Zemplínska Šírava chráni pred povodňami 45 tisíc obyvateľov nielen z Michaloviec, ale aj z ďalších okolitých desiatich východoslovenských obcí. Celkové náklady sú zhruba 920 tisíc eur a príspevok z eurofondov predstavuje vyše 875 tisíc eur. Viac

Stará Ľubovňa už má protipovodňovú ochranu pred storočnou vodou

05.11.2015
 
Obyvateľov Starej Ľubovne majú pred prípadnou povodňou ochrániť štyri novovybudované hrádze pozdĺž oboch strán rieky Poprad. Náklady na ich vybudovanie predstavovali viac ako milión eur a ich celková dĺžka je dva kilometre. Všetky hrádze sú projektované na storočné povodňové prietoky, ktoré sú vyrátané na 750 až 810 metrov kubických vody za sekundu. Protipovodňovú ochranu odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi so Slovenského vodohospodárskeho podniku, symbolicky na Mýtnej ulici v Starej Ľubovni, kde pred vyše piatimi rokmi vyčíňala povodeň. Viac

Poldre pod Levočskými vrchmi ochránia pred záplavami 35 tisíc ľudí

05.11.2015
 
Kežmarok a široké územie Levočských vrchov, ktorým preteká Kežmarský potok, bude pred záplavami chrániť systém suchých poldrov a ďalších vyše dvesto biotechnických opatrení v lesoch. Jeden z najväčších poldrov v obci Ľubica si prišiel pozrieť počas kontrolného dňa minister životného prostredia SR Peter Žiga. Ide o projekt v hodnote 5 miliónov eur, na ktorý čerpal financie z Operačného programu Životné prostredie štátny podnik Vojenské lesy a majetky. Viac

 

RSS

Aktuálne

 

 

 

Aktuality

Pozvánka na vernisáž detských umeleckých prác spojenú s prezentáciou kníh

30.11.2015 Aj v roku 2015 budú v predmikulášskom čase zdobiť priestory hlavnej budovy ministerstva životného prostredia najkrajšie práce zo 16. ročníka výtvarnej súťaže pre hendikepované deti s názvom MESIAC DETSKEJ TVORBY. Viac

Nový zákon o odpadoch - dôležité usmernenia pre samosprávy

19.11.2015 Dňa 1. januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch. Z toho dôvodu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo pre obce nové usmernenia. Viac

Oznam: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Environmentálna stratégia Slovenskej republiky do roku 2030

02.11.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu „Environmentálna stratégia Slovenskej republiky do roku 2030“. Viac

Obstaranie dodávateľa na grafické služby pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia

29.10.2015 podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO v Slovenskej republike

19.11.2015 Výstava Lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO v Slovenskej republike predstavuje verejnosti najvýznamnejšie prírodné objekty a chránené územia, ktoré sú chránené ako lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO na Slovensku, a to podľa medzinárodného Dohovoru o ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Minister Peter Žiga odovzdá v dedine roka ceny víťazom

01.12.2015 V Spišskom Hrhove, ktorý sa stal Dedinou roka 2015, sa vo štvrtok 3 decembra uskutoční slávnostne odovzdávanie ďalších cien spojených s touto súťažou. Ocenenia úspešným obciam odovzdá minister životného prostredia Peter Žiga a zástupcovia vyhlasovateľov súťaže vrátane Slovenskej agentúry životného prostredia, Spolku pre obnovu dediny či Združenia miest a obcí Slovenska. Víťazná obec Spišský Hrhov v okrese Levoča najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín v zmysle aktuálneho motta „byť otvorený”. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. Viac

Na Slovensku žije takmer 1300 medveďov

25.11.2015 Podľa najnovších vedeckých poznatkov žije na Slovensku 1256 medveďov. Medvedíc je pritom viac ako medveďov. Informovali o tom odborníci na konferencii Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku vo Zvolene. Stretnutie pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR. Konferencie sa zúčastnil štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Odborníci predstavili aj špeciálny tím, ktorý je pripravený zasiahnuť v prípade výskytu šelmy v meste či v obci. Viac

Štátny tajomník Ján Ilavský sa v Bruseli zúčastnil konferencie k smerniciam pre ochranu vtákov a biotopov

23.11.2015 Zlepšiť implementáciu európskej smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch do národnej legislatívy, ale aj posilniť spoločnú poľnohospodársku politiku a efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ. Tieto opatrenia navrhli zástupcovia Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, členských štátov EÚ a mimovládnych organizácií na konferencii v rámci procesu kontroly vhodnosti (fitness-check) legislatívy EÚ pre ochranu prírody. Stretnutia sa v belgickom Bruseli zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Opatrenia majú prispieť k dosiahnutiu stanovených cieľov Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020. Viac

Prieskum nestabilného brala pod Strečnom má byť hotový koncom roka

22.11.2015 Zlý stav skalnatého brala pod hradom Strečno, ktorý predstavuje hrozbu pre dopravu či ľudské životy, bude Ministerstvo životného prostredia SR vyhodnocovať do konca tohto roka. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga po kontrole prác na inžinierskogeologickom prieskume. Ten plánujú geológovia dokončiť do konca roka a so sanáciou chcú začať v marci 2016. Odhadované náklady na zlepšenie havarijnej situácie za vyše 900 tisíc eur budú uhradené zo štátneho rozpočtu. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

     


  

--------------------------------------------------------