Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

MŽP SR: Poslanci schválili ústavný zákaz vývozu vody

21.10.2014
 
Vývoz vody mimo územia Slovenska bude zakázaný. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Za vládny návrh ústavy z dielne Ministerstva životného prostredia SR zahlasovalo 102 poslancov. Novelu ústavy predstavil vládny kabinet po tom, ako pôvodný návrh novely zákona o vodách kritizovala opozícia a časť aktivisti. Rezort životného prostredia však od začiatku zdôrazňoval, že jeho cieľom je vodu chrániť a jej vývoz zakázať. Dôkazom je samotná zmena Ústavy SR. Viac

MŽP SR: V Bruseli zvíťazil reálny pohľad na klimatické ciele

24.10.2014
 
Európska únia bude aj naďalej celosvetovým lídrom v boji proti klimatickým zmenám. Európska Rada definovala klimaticko-energetické ciele EÚ do roku 2030. Cieľ najmenej 40 percentného zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 do roku 2030 oproti roku 1990 bude záväzný pre EÚ, pričom každá krajina k nemu prispeje svojim povinným dielom. Cieľ týkajúci sa obnoviteľných zdrojov bude záväzný na celoeurópskej úrovni. Slovensku sa tak podarilo presadiť realistickejšie klimatické ciele EÚ, o ktoré sa usilovalo Ministerstvo životného prostredia SR počas nedávneho rokovania ministrov ŽP krajín V4, Rumunska a Bulharska v Bratislave. Prispieť k férovému rozdeleniu záťaže medzi členskými štátmi majú kompenzačné finančné nástroje, zohľadňujúce princípy solidarity, odhadom vo výške 3 miliardy eur. Viac

Minister Peter Žiga: V Bruseli budeme presadzovať realistickejšie environmentálne ciele EÚ

30.09.2014
 
Ciele, ktoré chce Európska únia v oblasti znižovania emisii skleníkových plynov, odpadového hospodárstva a politike zmeny klímy dosiahnuť do roku 2030 by mali byť realistickejšie. Zhodli sa na tom dnes v Bratislave pri podpise spoločného vyhlásenia zástupcovia pre oblasť životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky (V4), Rumunska a Bulharska. Tí počas dvojdňového rokovania dohadovali spoločný postup krajín pred októbrovým summitom EÚ, na ktorom sa budú prerokovávať tieto oblasti. Slovenskú republiku na rokovaní V4 zastupoval minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločné stanoviská chcú krajiny V4, Rumunska a Bulharska zastávať aj na decembrovej 20. konferencii strán klimatického dohovoru, ktorý sa uskutoční v decembri v peruánskej Lime. Dnes sa k rokovaniam o cieľoch Rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 pripojili aj zástupcovia Nemecka a Francúzska. Viac

Minister Peter Žiga vystúpil na Klimatickom summite 2014 v New Yorku

24.09.2014
 
Za účasti viac ako 130 prezidentov, šéfov vlád a ministrov bol v utorok na pôde OSN v New Yorku Klimatický summit 2014. Zvolal ho generálny tajomník svetovej organizácie Pan Ki-mun, aby priniesol potrebný politický impulz a novú dynamiku do medzinárodných klimatických rokovaní. Slovensko na summite reprezentoval minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci plenárneho zasadnutia vystúpil na tému Národné aktivity a ambície krajín na znižovanie emisií. Viac

V ZOO Bojnice spálili nosorožie rohy

22.09.2014
 
Ministerstvo životného prostredia SR považuje akékoľvek používanie a obchodovanie s rohmi nosorožcov za neprijateľné. Na pamiatku všetkých upytliačených nosorožcov spálili v Zoologickej záhrade Bojnice nosorožie rohy z nelegálneho obchodu zaistené na území Slovenska. Tohto symbolického aktu sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Spálením šiestich rohov nosorožcov sa envirorezort pridal k ďalším krajinám sveta, ktoré si takto pripomínajú 22. september – Svetový deň nosorožcov. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Výskumný ústav vodného hospodárstva predstaví svoje činnosti na verejnej prezentácii

15.10.2014 Pri príležitosti Svetového dňa monitorovania vody organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva 16. októbra 2014 o 10:30 verejnú prezentáciu svojich rámcových činností. Viac

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

12.09.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov... Viac

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

04.09.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu Viac

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

15.08.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. 8. 2014 až 22. 8. 2014 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov. Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Európsky príbeh o ovzduší vyrozprávaný pomocou fotografií

20.10.2014 Slovenská agentúra životného prostredia pripravila v priestoroch hlavnej budovy ministerstva životného prostredia výstavu s názvom ImaginAIR. Výstava je prehliadkou víťazných prác súťaže, ktorú zorganizovala Európska environmentálna agentúra (EEA). Súťaž fotografických príbehov ImaginAir, dala Európanom šancu vyrozprávať príbeh o kvalite ovzdušia a jeho znečistení v ich časti Európy. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

MŽP SR: V Bruseli zvíťazil reálny pohľad na klimatické ciele

24.10.2014 Európska únia bude aj naďalej celosvetovým lídrom v boji proti klimatickým zmenám. Európska Rada definovala klimaticko-energetické ciele EÚ do roku 2030. Cieľ najmenej 40 percentného zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 do roku 2030 oproti roku 1990 bude záväzný pre EÚ, pričom každá krajina k nemu prispeje svojim povinným dielom. Cieľ týkajúci sa obnoviteľných zdrojov bude záväzný na celoeurópskej úrovni. Slovensku sa tak podarilo presadiť realistickejšie klimatické ciele EÚ, o ktoré sa usilovalo Ministerstvo životného prostredia SR počas nedávneho rokovania ministrov ŽP krajín V4, Rumunska a Bulharska v Bratislave. Prispieť k férovému rozdeleniu záťaže medzi členskými štátmi majú kompenzačné finančné nástroje, zohľadňujúce princípy solidarity, odhadom vo výške 3 miliardy eur. Viac

Minister Peter Žiga sa stretol s riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry Hansom Bruyninckxom

24.10.2014 Na Ministerstve životného prostredia SR sa skončilo medzinárodné stretnutie zástupcov 39 krajín, ktoré sú združené v Európskej environmentálnej agentúre EEA. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia Peter Žiga rokoval s výkonným riaditeľom EEA Hansom Bruyninckxom na témy zelenej ekonomiky, hodnotenia stavu životného prostredia, 7. environmentálneho akčného plánu, ale aj úlohy EEA v rámci inštitúcií EÚ. Z výsledkov medzinárodného stretnutia, ktoré sa prvýkrát konalo na Slovensku, vyplýva potreba intenzívnejšej spolupráce slovenských inštitúcií v oblasti koncipovania environmentálnej stratégie, interpretácie dát a príprave hodnotiacich správ o stave životného prostredia. Viac

Povodniam na tokoch v okrese Kežmarok by malo zabrániť niekoľko poldrov

24.10.2014 Povodniam v okrese Kežmarok by mali zabrániť poldre, teda suché nádrže, na niekoľkých tokoch. Informoval o tom dnes štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz. Dva poldre by mal vybudovať Slovenský vodohospodársky podnik, ďalšie budú riešiť Vojenské lesy a majetky SR. Tie v tejto súvislosti žiadajú o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie 2007 - 2013. Viac

MŽP SR: Povodne spôsobili za prvý polrok škody za takmer 22 miliónov eur

22.10.2014 Povodne v prvom polroku 2014 na Slovensku spôsobili škody za vyše 21,8 milióna eur. Našťastie si nevyžiadali ľudský život, k čomu prispeli efektívne zorganizované záchranné práce. Zaplavených bolo 1407 obytných budov a 666 nebytových budov. Voda poškodila viac ako 22 kilometrov ciest I. triedy a takmer 120 kilometrov II. a III. triedy.Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky za 1. polrok 2014, ktorú schválila vláda SR. Dokument vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       

--------------------------------------------------------