Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

MŽP: Vodné zdroje na Žitnom ostrove skládka vo Vrakuni neohrozuje

20.08.2015
 
Bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove nateraz neohrozuje. Preukázali to výsledky rozsiahleho geologického prieskumu skládky, ktorý tu urobilo Ministerstvo životného prostredia SR. Prieskum však potvrdil postupné šírenie znečistenia a nutnosť sanácie tejto environmentálnej záťaže. Viac

Zonácia Slovenského raja by mala byť uzavretá do konca roka

13.07.2015
 
Návrh zonácie Národného parku Slovenský raj by mohol byť predložený na rokovanie vlády SR do konca tohto roka. Po prvom oficiálnom stretnutí so zástupcami samospráv, ochranárov a vlastníkov pozemkov to dnes v Spišskej Novej Vsi potvrdil minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

06.07.2015
 
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk. Viac

Veľké upratovanie Slovenska – na podávanie žiadostí zostávajú 2 týždne

03.07.2015
 
Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 10 miliónov eur z Recyklačného fondu na historicky prvý program vo väčšom meradle, zameraný na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“ s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Jeho cieľom je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Posledný termín na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie je 17. júl. Program spravuje Environmentálny fond a informácie o ňom sú dostupné na webovej stránke www.envirofond.sk. Viac

MŽP: V Tatrách napočítali vyše tisícky kamzíkov

25.06.2015
 
Celkovo 1107 kamzíkov napočítali ochranári a lesníci počas minulotýždňového spočítavania na území celého Tatranského národného parku.Spočítavanie kamzičej zveri urobila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku spoločne so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku, Mestskými lesmi Spišská Belá, poľským Tatranským národným parkom a členmi dobrovoľnej stráže prírody. Sčítanie potvrdilo stabilitu populácie tohto vzácneho chráneného druhu. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Vyhlásenie 2. výzvy v rámci OP KŽP v oblasti zefektívnenia manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

19.08.2015 Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 19. 08. 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Vyhlasovateľom výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2 je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Viac

Zisťovacie konanie k „Revízii Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“

13.08.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“. Viac

Informačné semináre k prvej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia

03.08.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizujú informačné semináre k prvej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v programovom období 2014 – 2020 s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Viac

Ministerstvo životného prostredia SR po prvýkrát zverejňuje oficiálne čísla v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov

16.07.2015 V roku 2013 boli na trh v SR uvedené obalové materiály (sklo, papier, plasty, viacvrstvové kombinované obaly VKM a drevené obaly) v celkovom množstve 442 711 ton. Z toho množstva bolo celkovo zhodnotených 307 450 ton odpadov z obalov, čo predstavuje 69,45 %. Na území SR bolo zhodnotených 161 576 ton, (52,55 %), v rámci územia EÚ bolo zhodnotených 141 839 ton (46,13 %) a mimo územia EÚ bolo zhodnotených 4 035 ton (1,32 %). Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Historické baníctvo v Slovenskom Rudohorí

02.09.2015 Banícka história slovenskej obce Ľubietová prostredníctvom historických banských máp, hutníckych technických pamiatok. Aktuálna výstava na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky svojim návštevníkom poodhalí aj ťažbu medi a železa, či krásu jedinečných minerálov. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami

27.08.2015 Nízkoemisné zóny by na Slovensku mali fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však majú zmeniť na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší, ktorú schválila vláda SR. Novela zákona by mala v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta platiť od januára 2016. Viac

Vrcholí hlasovanie o prestížny titul Dedina roka 2015

27.08.2015 Verejnosť má poslednú možnosť hlasovať za „naj“ obec v súťaži Dedina roka 2015, do ktorej sa prihlásilo celkovo 22 obcí zo siedmich krajov Slovenska. Internetové hlasovanie je dostupné na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk do 31. augusta 2015. Súťaž Dedina roka vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. Viac

Štátny tajomník Ján Ilavský na rokovaní v Štrasburgu

26.08.2015 Aktuálna situácia v Národnom parku Poloniny, ktorému bolo udelené ocenenie Rady Európy v podobe Európskeho diplomu pre chránené oblasti, a ktoré je zároveň zapísané v zozname prírodných pamiatok UNESCO. To bola hlavná téma pracovného rokovania štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Jána Ilavského so zástupkyňou generálneho tajomníka Rady Európy Gabriellou Battaini-Dragoni a generálnou riaditeľkou Rady Európy pre demokraciu (DGII) Snežanou Samardžić-Marković vo francúzskom Štrasburgu. Viac

MŽP: Vodné zdroje na Žitnom ostrove skládka vo Vrakuni neohrozuje

20.08.2015 Bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove nateraz neohrozuje. Preukázali to výsledky rozsiahleho geologického prieskumu skládky, ktorý tu urobilo Ministerstvo životného prostredia SR. Prieskum však potvrdil postupné šírenie znečistenia a nutnosť sanácie tejto environmentálnej záťaže. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

  

--------------------------------------------------------