Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Veľké upratovanie Slovenska – na podávanie žiadostí zostávajú 2 týždne

03.07.2015
 
Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 10 miliónov eur z Recyklačného fondu na historicky prvý program vo väčšom meradle, zameraný na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“ s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Jeho cieľom je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Posledný termín na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie je 17. júl. Program spravuje Environmentálny fond a informácie o ňom sú dostupné na webovej stránke www.envirofond.sk. Viac

MŽP: V Tatrách napočítali vyše tisícky kamzíkov

25.06.2015
 
Celkovo 1107 kamzíkov napočítali ochranári a lesníci počas minulotýždňového spočítavania na území celého Tatranského národného parku.Spočítavanie kamzičej zveri urobila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku spoločne so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku, Mestskými lesmi Spišská Belá, poľským Tatranským národným parkom a členmi dobrovoľnej stráže prírody. Sčítanie potvrdilo stabilitu populácie tohto vzácneho chráneného druhu. Viac

P. Žiga: Obehová ekonomika má zmysel, musia ju adoptovať všetky krajiny EÚ

18.06.2015
 
Zástupcovia rezortov životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky (V4) spolu s americkým predstaviteľom ochrany životného prostredia pre strednú a východnú Európu v Tatranskej Lomnici podpísali deklaráciu. Jej hlavným cieľom je podľa ministra životného prostredia SR Petra Žigu podporovať obehovú ekonomiku. Viac

Dunaj oslavoval v Gabčíkove

22.06.2015
 
Vodné dielo a elektráreň Gabčíkovo z vody, zo vzduchu i zvnútra, záchranárske a protiteroristické akcie, plavby cez plavebné komory, vyhliadkové lety vrtuľníkom, koncerty Majka Spirita a Kristíny i množstvo ďalších atrakcií. Taký bol Deň Dunaja – Danube Day 2015 v priestoroch Vodného diela Gabčíkovo v sobotu 20. júna. Podujatie, ktorého cieľom bolo poukázať na význam najväčšej slovenskej rieky, pripravil pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Viac

Minister Peter Žiga odovzdal 31 ocenení za činnosť v oblasti životného prostredia

05.06.2015
 
Minister životného prostredia Peter Žiga pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia odovzdal 31 ocenení za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Slávnostný akt konaný v Slovenskej filharmónii v Bratislave umocnil niekoľkými skladbami Slovenský komorný orchester. Cenu ministra životného prostredia ako najvyššie rezortné ocenenie si z rúk ministra Petra Žigu prevzalo 11 osobností. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Pozvánka: Prvé zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách – Fórum BAT

01.07.2015 Pozývame Vás na 1. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách – Fórum BAT (Best Available Techniques), ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2015 na SIŽP – Ústredie, Jeséniova 17D (miestnosť č.127 – kinosála SHMÚ) v Bratislave. Viac

Výzva na podanie žiadosti o zaradenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom

18.06.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva prevádzkovateľov veľkých spaľovacích zariadení, ktorí plánujú využívať osobitný režim na dožitie podľa § 15a ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, aby predložili žiadosť o zaradenie do tohto osobitného režimu najneskôr do 30. júna 2015. Viac

Pozvánka na vernisáž výstavy: 50 rokov od najväčšej povodne na Dunaji

12.06.2015 Pozývame Vás na vernisáž výstavy s názvom 50 rokov od najväčšej povodne na Dunaji. Viac

LIFE INFO DAY 2015

11.06.2015 V nadväznosti na vyhlásenú výzvu EK na predkladanie projektových návrhov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie LIFE si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu LIFE INFO DAY 2015. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Program LIFE na Slovensku.

29.06.2015 Program LIFE na Slovensku je názov aktuálnej výstavy v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

MŽP: Ochranári spod Tatier zachránili mláďa vzácneho bociana čierneho

07.07.2015 Pracovníkom Správy Tatranského národného parku, patriacu pod rezortnú organizáciu Ministerstva životného prostredia SR – Štátnu ochranu prírody SR, sa podarilo zachrániť mláďa vzácneho bociana čierneho. Na opustené mláďa v okolí podtatranského mesta Svit upozornili ochranárov miestni obyvatelia. Ochranári pri prehliadke zistili, že má ľahšie poranené krídlo. Preto ho previezli do Záchrannej stanice v Zázrivej, kde bude mať zabezpečenú odbornú starostlivosť. Po rehabilitácii a dorastení operenia by sa mal bocian koncom leta, ešte pred odletom do Afriky, vrátiť späť do voľnej prírody. Viac

MŽP prerušilo konanie o určení prieskumného územia Kamenné

06.07.2015 Ministerstvo životného prostredia prerušilo správne konanie vo veci určenia prieskumného územia Kamenné. Nebude v ňom pokračovať, kým si žiadateľ Ludovika Energy nesplní zákonnú povinnosť a nepredloží záverečné správy o vyhodnotení geologickej úlohy dvoch zaniknutých prieskumných území, Čermeľ – Jahodná a Spišská Nová Ves. Viac

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

06.07.2015 Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk. Viac

Veľké upratovanie Slovenska – na podávanie žiadostí zostávajú 2 týždne

03.07.2015 Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 10 miliónov eur z Recyklačného fondu na historicky prvý program vo väčšom meradle, zameraný na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“ s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Jeho cieľom je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Posledný termín na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie je 17. júl. Program spravuje Environmentálny fond a informácie o ňom sú dostupné na webovej stránke www.envirofond.sk. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

  

--------------------------------------------------------