Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Envirorezort odštartoval program Veľké upratovanie Slovenska na odstraňovanie „čiernych skládok“

27.04.2015
 
Ministerstvo životného prostredia oficiálne odštartovalo historicky prvý program vo väčšom meradle na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“. Nesie názov „Veľké upratovanie Slovenska“ a na tento účel je určených 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. Cieľom envirorezortu je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Viac

Envirorezort bude využívať elektromobil

23.04.2015
 
Ministerstvo životného prostredia SR bude najbližší rok využívať na bratislavských cestách elektromobil Volkswagen e-up! pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ktorý zapožičia ministerstvu spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. Elektrické vozidlo slávnostne odovzdal ministrovi životného prostredia SR Petrovi Žigovi pred sídlom rezortu člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Eric Reuting. Viac

Ministerstvo povolenie na prieskum uránu pri Jahodnej nepredĺži

16.04.2015
 
Ministerstvo životného prostredia SR definitívne nepredĺži povolenie na prieskum ložísk uránu v lokalite Jahodná-Kurišková pri Košiciach. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Peter Žiga. Končí sa tým desaťročné obdobie, ktoré traumatizovalo obyvateľstvo v regióne. Viac

Parlament schválil nový zákon o odpadoch

17.03.2015
 
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 79 hlasmi schválili nový zákon o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie, viac odpad separovať a recyklovať, ale aj zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov. Na príprave nového zákona sa podieľali najvýznamnejšie subjekty odpadového hospodárstva združených v priemyselných zväzoch, samosprávy, ako aj akademická obec. Začiatkom decembra 2014 ho v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Zákon po podpise prezidentom SR nadobudne účinnosť 1. januára 2016. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Implementácia projektov Operačného programu Životné prostredie prechádza k 1. máju 2015 na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia

30.04.2015 Dovoľujeme si Vás informovať o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov, ako aj úloh súvisiacich s informovaním a publicitou v rámci prioritných osí 1 až 5 a 7 Operačného programu Životné prostredie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP). Viac

Informácia o meraní pomeru pár a benzínu systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil vyššie uvedenú informáciu. Aj keď v nej uvedené povinnosti platia pre prevádzkovateľov čerpacích staníc benzínu, aktuálna je aj pre ostatnú odbornú aj laickú verejnosť. Viac

Ako správne kúriť tuhým palivom

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil informáciu „Ako správne kúriť tuhým palivom". Má poukázať na dôležitosť problematiky ochrany ovzdušia pri spaľovaní tuhých palív v malých spaľovacích zariadeniach v domácnostiach ale aj v „malých“ prevádzkach. Informácia je určená pre širokú laickú verejnosť a aj podnikateľov – prevádzkovateľov malých spaľovacích zariadení. Viac

Verejné pripomienkovanie správ o hodnotení a návrhov strategických dokumentov vodného hospodárstva MŽP SR

09.04.2015 Sekcia vôd MŽP SR zverejnila dňa 8. 4. 2015 na webovej stránke www.enviroportal.sk správy o hodnotení a návrhy strategických dokumentov vodného hospodárstva na verejné pripomienkovanie v rámci procesu SEA – v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Stanoviská k zverejneným materiálom je možné predkladať do 29.4.2015. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

40 ROKOV VODNÉHO DIELA LIPTOVSKÁ MARA

04.05.2015 V átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dnes (4.5.2015) slávnostne otvorili výstavu s názvom „ 40 ROKOV VODNÉHO DIELA LIPTOVSKÁ MARA“. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

MŽP: Parlament schválil zákon, ktorý má pomôcť pri znižovaní rizika závažných priemyselných havárií

06.05.2015 Podniky, ktoré vo výrobe pracujú s nebezpečnými látkami, o nich musia informovať okolitú verejnosť. Uvádza sa to v zákone o prevencii závažných priemyselných havárií z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý 86 hlasmi poslancov schválil parlament. Zámerom zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií alebo obmedziť ich následky na zdravie ľudí, ich majetok a životné prostredie.Zákonom sa do slovenskej legislatívy transponuje európska smernica o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. Tú má Slovensko premietnuť do svojej legislatívy do konca mája. Viac

MŽP: Najväčšie slovenské vodné dielo Liptovská Mara slúži svojmu účelu 40 rokov

04.05.2015 Dôvody a históriu budovania vodného diela Liptovská Mara, jeho využitie a údržbu dokumentuje výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave. Dielo je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády a s objemom vyše 360 milióna kubických metrov je najväčšou vodnou nádržou na Slovensku. Panelová výstava potrvá do 15. mája. Viac

MŽP: V ZOO Bojnice sa začala letná turistická sezóna

01.05.2015 V Zoologickej záhrade Bojnice otvoril jubilejnú 60. letnú turistickú sezónu štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.Otvorenie sprevádzal krstsamičky gibona zlatolíceho, ktorá získala meno Liči.Tá je v poradí štvrté odchované mláďa tohto nesmierne vzácneho druhu ázijského primáta v bojnickej zoo.Najstaršia zoologická záhrada na Slovensku je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Viac

MŽP: Deti z Doneckej oblasti navštívili ZOO Bojnice

30.04.2015 Celkovo 40 detí z ukrajinského mesta Mariupoľ z Doneckej oblasti navštívilo Zoologickú záhradu Bojnice, ktorá je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Akcia je výsledkom spolupráce s občianskym združením Ukrajinsko-slovenská iniciatíva (USI). Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

  

--------------------------------------------------------