Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

Minister László Sólymos: „ZMOS je dôležitým partnerom rezortu životného prostredia.“

18.05.2016
 
Úzka spolupráca pri hľadaní racionálnych a zmysluplných riešení medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a samosprávami, ale aj intenzívnejšia pomoc a transparentnosť pri využívaní európskych fondov, zníženie administratívnej záťaže prijímateľov a úspešné zavedenie nového odpadového zákona do praxe. S týmito víziami dnes vystúpil minister životného prostredia László Sólymos na sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe. Viac

V Ledniciach rokovali ministri životného prostredia šiestich krajín EÚ

13.05.2016
 
V českých Ledniciach sa dnes skončilo dvojdňové rokovanie ministrov životného prostredia Vyšehradskej štvorky rozšírené o Bulharsko a Rumunsko. Za Slovensko sa ho zúčastnil šéf envirorezortu László Sólymos a štátny tajomník Norbert Kurilla. Viac

UNESCO a Ministerstvo životného prostredia SR sa dohodli na ďalšej spolupráci

06.05.2016
 
Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová ocenila na dnešnom stretnutí s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom témy, ktorým sa bude Slovensko venovať počas svojho polročného predsedníctva v Rade Európskej únie. K hlavným prioritám bude patriť ochrana vôd, posilnenie jej významu a jej racionálne využívanie. Slovensko pre túto oblasť disponuje svetovými odborníkmi. Viac

Slovensko podpísalo kľúčovú dohodu v boji proti klimatickej zmene

22.04.2016
 
Symbolicky, na Deň Zeme, podpísala Slovenská republika Parížsku dohodu o zmene klímy v sídle generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v New Yorku. Za Ministerstvo životného prostredia SR sa slávnostnej ceremónie zúčastnil štátny tajomník Norbert Kurilla. Podpis dohody je prvým krokom k jej implementácii a ratifikovať ju musí ešte Národná rada Slovenskej republiky. Cieľom dohody je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia na maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, až na jeden a pol stupňa Celzia. Viac

Minister László Sólymos na neformálnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia a dopravy EÚ

15.04.2016
 
Ekologizácia dopravy, udržateľné dopravné riešenia a vývoj po parížskej konferencii o zmene klímy. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia a dopravy európskej dvadsaťosmičky, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 14. až 15. apríla 2016 v holandskom Amsterdame. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol minister životného prostredia László Sólymos. Viac

 

RSS

Aktuálne

 

 

 

Aktuality

Pracovné stretnutie k Rezortnej koncepcii environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

02.05.2016 Dňa 27.4.2016 sa na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky konalo prvé pracovné stretnutie k Rezortnej koncepcii environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025. Viac

MŽP SR vyhlásilo v rámci OP KŽP novú výzvu na zlepšenie kvality ovzdušia

28.04.2016 Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vyhlásilo výzvu, ktorá je zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku môžu záujemcovia podávať z radov subjektov, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne. Pre žiadateľov je zo zdrojov Európskej únie na výzvu vyčlenených 89 miliónov 250 tisíc eur. Viac

Informačný seminár k výzvam OP KŽP

19.04.2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. Viac

Pomôcka k spôsobu vypĺňania katalógových čísiel elektroodpadov v hlásení výrobcu elektrozariadení

29.03.2016 Pomôcka k spôsobu vypĺňania katalógových čísiel elektroodpadov v hlásení výrobcu elektrozariadení podľa prílohy č. 15 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a k zaraďovaniu elektroodpadov ku katalógovým číslam v zmysle prílohy č. 7 a prílohy č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Výstava: Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

10.05.2016 Výstava s názvom Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR predstavuje základné informácie a príklady z oblasti predchádzania vzniku odpadov. Výstava sa venuje najmä nakladaniu s biologicky rozložiteľnými odpadmi a je na nej možné nájsť napríklad elektrický kompostér vhodný pre stravovacie zariadenia a potravinársky priemysel, malý kuchynský kopompostér, kompostéry do bytov a interiéru, záhradný kompostér, ako aj potrebné príslušenstvo a letáky s užitočnými informáciami o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Slovensko má zastúpenie na druhom najväčšom environmentálnom podujatí pod hlavičkou OSN

24.05.2016 V kenskom hlavnom meste Nairobi sa v pondelok 23. mája začalo druhé najväčšie podujatie v histórii Programu Organizácie spojených národov pre životné prostredie (UNEP) – Environmentálne zhromaždenie Programu OSN pre životné prostredie (UNEA-2). Účastníci stretnutia postupne prerokujú viac ako 20 rezolúcií zameraných na rôzne oblasti ochrany životného prostredia vrátane trvalo udržateľného rozvoja. Na záver zhromaždenia má byť prijatý dokument s kolektívnou víziou ministrov životného prostredia pre budúcnosť globálnej environmentálnej agendy. Viac

Výstava v átriu MŽP SR mapuje boj s povodňami v oblasti Žitného ostrova

23.05.2016 Históriu povodní v oblasti Žitného ostrova dokumentuje výstava „Protipovodňové opatrenia nad sútokom Malého Dunaja a Váhu". V átriu Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave ju dnes otvorili generálny riaditeľ sekcie vôd ministerstva Vladimír Novák a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Viac

Minister László Sólymos odovzdal cenu dvom víťazným filmom

20.05.2016 Kvalitu a organizáciu medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm vyzdvihol dnes počas slávnostného odovzdávania cien minister životného prostredia László Sólymos. Viac

Slovensko pozastavilo dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje z Južnej Afriky

20.05.2016 Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo až do odvolania vydávanie povolení na dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje. Cieľom je zabrániť obchodovaniu s nimi. Ostatné časti trofejí možno naďalej dovážať. Pozastavenie vydávania dovozných povolení na rohy nosorožcov sa nevzťahuje na trofeje, ktoré slovenskí poľovníci v Juhoafrickej republike (JAR) už ulovili a zatiaľ nedoviezli z dôvodu, že ich v JAR spracovávajú preparátori. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. László Sólymos

     

     

Enviromagazín

--------------------------------------------------------