O necelé tri týždne odštartuje vlajkové podujatie envirorezortu v rámci SK PRES

19.08.2016
 
Novinka: O necelé tri týždne odštartuje vlajkové podujatie envirorezortu v rámci SK PRES
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky organizuje v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“, ktorá je vlajkovým podujatím envirorezortu v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Viac

Nedostatok vody pociťuje stále viac Európanov, ministri vyzvali na spoločné riešenie

12.07.2016
 
Novinka: Nedostatok vody pociťuje stále viac Európanov, ministri vyzvali na spoločné riešenie
Klimatická zmena a s tým súvisiace striedanie období sucha a záplav boli hlavnými témami ministerskej konferencie o vodách a neformálneho zasadnutia Rady EÚ pre životné prostredie. Viac

MŽP: Do konca roka zmiznú stovky čiernych skládok

17.06.2016
 
Novinka: MŽP: Do konca roka zmiznú stovky čiernych skládok
Minister životného prostredia László Sólymos vyzýva samosprávy, aby sa zapojili do odstraňovania čiernych skládok. Na tento účel vyčlenil envirorezort 7 miliónov eur zo zanikajúceho Recyklačného fondu. Viac

Minister László Sólymos ocenil 32 ľudí a 2 kolektívy za prínos v životnom prostredí

07.06.2016
 
Novinka: Minister László Sólymos ocenil 32 ľudí a 2 kolektívy za prínos v životnom prostredí
Tradičné ocenenia v troch kategóriách – ďakovný list, čestné uznanie a cena ministra životného prostredia si z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa prevzali v priestoroch bratislavskej Moyzesovej siene súčasní, ale aj niekdajší zamestnanci rezortných a príspevkových organizácií ministerstva. Viac

Sprietočnenie Karloveského ramena pomôže prírode aj vodnému zdroju Sihoť

03.06.2016
 
Novinka: Sprietočnenie Karloveského ramena pomôže prírode aj vodnému zdroju Sihoť
Karloveským ramenom v Bratislave už bez prekážok prúdi Dunaj. Po rokoch príprav a približne siedmich týždňoch terénnych prác sa ho podarilo prepojiť s hlavným tokom rieky a sprietočniť ho tak v celej jeho dĺžke. Finálne úpravy vrátane odbagrovania posledných prekážok si dnes pozrel priamo na mieste minister životného prostredia László Sólymos. Viac

 

RSS

Aktuálne

 

 

 

Aktuality

Informácia pre záujemcov o podporu z OPKŽP

15.08.2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 si dovoľuje informovať, že kompetenciu poskytovať informácie o možnostiach podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia majú jedine zodpovední pracovníci Ministerstva životného prostredia a pracovníci Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR alebo jeho sprostredkovateľských orgánov. Viac

Oznam: Akreditácia na medzinárodnú konferenciu „Transition to Green Economy/Prechod na zelené hospodárstvo“

12.08.2016 Ministerstvo životného prostredia SR organizuje v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ vlajkové podujatie rezortu, ktoré sa uskutoční 6. a 7. septembra v Bratislave v Hoteli Saffron. Pozvanie ministra Lászlóa Sólymosa prijali podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella. Viac

Usmernenie k neobalovým výrobkom

12.07.2016 V súlade s § 27 ods. 2 a § 73 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 91/2016 Z.z. sa za výrobcu vyhradeného výrobku považuje aj výrobca neobalového výrobku. Viac

 

 

 

 

 

 

Výstavy

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

O necelé tri týždne odštartuje vlajkové podujatie envirorezortu v rámci SK PRES

19.08.2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky organizuje v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“, ktorá je vlajkovým podujatím envirorezortu v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Viac

V Slovenskom raji sprístupnili jedinečnú roklinu

18.08.2016 Kedysi najnavštevovanejšia časť Slovenského raja je po 40 rokoch od ničivého požiaru opäť prístupná turistom. Roklinu Kyseľ môžu návštevníci prebádať vďaka novootvorenému náučnému chodníku Kyseľ – Ferrata Horskej záchrannej služby, ktorý dnes slávnostne otvoril minister životného prostredia László Sólymos s predstaviteľmi rezortov dopravy a vnútra. Viac

MŽP reaguje na problém s medveďmi, v Tatrách vzniknú desiatky stojísk

18.08.2016 Rezort životného prostredia vyšiel v ústrety samosprávam a prostredníctvom Environmentálneho fondu poskytol dotácie vo výške jeden a pol milióna eur na zabezpečenie kontajnerových stojísk na komunálny odpad pred medveďom hnedým. Desiatky takýchto stojísk pribudnú do konca novembra v meste Vysoké Tatry, v obci Štrba a v obci Podkonice v Nízkych Tatrách. Viac

Za nezákonný zber lesných plodov hrozí pokuta

16.08.2016 Dozrievanie lesných plodov najmä v letnom období je spojené s ich hromadným a opakovaným zberom v miestach, kde to nie je povolené. Ide predovšetkým o obľúbené čučoriedky, lesné jahody, maliny a huby. Zákaz zbierať lesné plody platí v treťom až piatom stupni ochrany, kde je prioritou ochrana rastlín a živočíchov, ktoré sa tu nachádzajú. Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že na väčšine územia národných parkov Slovenska je zber týchto lesných plodov zakázaný a apeluje na všetkých návštevníkov, aby svojím konaním neohrozovali prírodu a správali sa zodpovedne. Výnimkou sú len národné parky Slovenský raj, Slovenský kras a Veľká Fatra. Aj tu je však zber povolený len na vyhradených miestach a pre vlastnú spotrebu. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. László Sólymos

Minister životného prostredia SR  - Ing. László Sólymos

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie

Enviroportál - životné prostredie online

Medzinárodná konferencia k prechodu na zelenú ekonomiku

Medzinárodná konferencia Kontaminované územia

Medzinárodná konferencia k ťažbe nerastov a životnému prostrediu

Čo prináša nový zákon

Centrálny register pohľadávok štátu

Enviromagazín


Úrad vlády Slovenskej republiky

Osveta a neformálna enviromentálna výchova

Envirošpión

Živá kamera - Kriváň

Online kamera na hniezde sokola myšiara