Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

MŽP bude pokračovať v odstraňovaní starých čiernych skládok

21.01.2016
 
Ministerstvo životného prostredia bude pokračovať v programe odstraňovania starých čiernych skládok. Samosprávy, ktorým sa nepodarilo skládky odstrániť úplne, budú môcť žiadať o dotáciu znova. Oznámil to minister životného prostredia Peter Žiga v obci Novosad v Trebišovskom okrese, kde zhodnotil program Veľké upratovanie Slovenska. Zapojilo sa doň celkovo 490 samospráv, najviac v okrese Trebišov. Viac

Vďaka envirorezortu je v Košiciach čistejší vzduch

22.01.2016
 
Nová technológia košickej teplárne, ktorú podporilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Životné prostredie, znížila emisie tuhých znečisťujúcich látok o 50 percent, čo predstavuje 3 tony ročne, a oxidov síry až o 80 percent, čo je 330 ton ročne. Envirorezort schválil teplárni dva projekty zamerané na ochranu ovzdušia v celkovej výške 52 miliónov eur, z toho nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ bol 17,7 milióna eur. Ekologické zariadenia, ktoré zabezpečujú dodržiavanie prísnych kritérií európskej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia, si v košickej teplárni pozrel minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

Peter Žiga: Parížska globálna klimatická dohoda je zásadná pre ľudstvo aj planétu

12.12.2015
 
Po ťažkých a zdĺhavých nočných rokovaniach sa na plenárnom zasadnutí Klimatickej konferencie OSN - COP21 prijala univerzálna dohoda o zmene klímy (Paris Agreement). Tento nový dokument prinesie obrat v boji proti klimatickej zmene, ktorá prostredníctvom globálneho otepľovania mení planétu a prináša extrémy počasia. Dlhodobým cieľom novej dohody je udržanie rastu globálnej teploty pod 2°C v porovnaní s pred-industriálnou érou s tým, že sa krajiny budú snažiť o obmedzenie na 1,5°C. Zmenu má priniesť dôrazné znižovanie emisií skleníkových plynov a postupný prechod na nové technológie. Viac

Peter Žiga: Nová globálna klimatická dohoda je veľmi blízko, ale na šampanské je ešte priskoro

09.12.2015
 
Rokovania o novej klimatickej dohode sa dostávajú do finálnej fázy a tento týždeň sa vyjednáva aj na politickej úrovni. Slovenskú delegáciu na Klimatickom samite OSN v Paríži vedie minister životného prostredia Peter Žiga. Dohodnuté sú už pomerne jasné kontúry dohody. Cieľom je dosiahnuť znižovanie emisií vo všetkých krajinách, nielen rozvinutých a nutnosť prispôsobiť sa už existujúcim dôsledkom zmeny klímy. K splneniu týchto cieľov majú pomôcť rôzne prostriedky, ktoré sú tiež predmetom konkrétneho vyjednávania: financie, transfer technológií a budovanie kapacít v rozvojových krajinách. Viac

Bardejovská obec dostala ochranu pred storočnou vodou

08.11.2015
 
Obec Kružlov v okrese Bardejov, ktorá zažila v priebehu niekoľkých rokov desať záplav, má novú protipovodňovú ochranu. Tá by ju mala ochrániť aj pred storočnou vodou. Vodný tok Slatvinec, ktorý sužoval obyvateľov záplavami, má spevnené brehy so zvýšeným prietokom. Celková dĺžka stavby predstavuje vyše dvoch kilometrov. Stavbu odovzdal do užívania premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Viac

 

RSS

Aktuálne

 

 

 

Aktuality

Údaje pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcov vyhradného výrobku na rok 2016

08.01.2016 MŽP SR podľa § 135 ods. 33 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu výrobcu vyhradeného výrobku na rok 2016. Viac

Nový zákon o odpadoch - dôležité usmernenia pre samosprávy

19.11.2015 Dňa 1. januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch. Z toho dôvodu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo pre obce nové usmernenia. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život

02.02.2016 Putovná interaktívna výstava „Kolmý riečny breh –najlepšie miesto pre život” približuje život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Výstava bola zrealizovaná vďaka projektu LIFE „Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne (BeeSandFish)“. Ponúka možnosť environmentálnej výchovy pre školy hravou a zaujímavou formou, poukazuje na význam ochrany cieľových druhov a najmä potrebu ochrany prostredia, v ktorom žijú a nachádzajú svoju potravu. Jej súčasťou je aj odborný výklad v slovenskom a maďarskom jazyku. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Nové odpadové centrum v Krompachoch výrazne zlepší triedený zber

09.02.2016 Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu dnes otvorili Centrum odpadového hospodárstva – Krompachy. Projekt je zameraný na vybudovanie zberného dvora odpadov a zintenzívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Krompachy. Financovaný bol zo zdrojov Európskej únie. Viac

Envirorezort pomôže sanovať zosuv v Pečovskej Novej Vsi

08.02.2016 Nový oporný múr má zastaviť zosuv svahu v obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov. Na jeho výstavbu získala samospráva dotáciu 100-tisíc eur z Ministerstva životného prostredia SR. Stavba by mala byť hotová v prvom štvrťroku tohto roka. Viac

Tri obce na Kysuciach sú lepšie chránené pred povodňami

05.02.2016 Obce Nová Bystrica, Zborov nad Bystricou a Oščadnica sú výrazne lepšie chránené pred veľkou vodou. Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu v nich dnes odovzdali do užívania protipovodňové stavby, ktoré s rozhodujúcou pomocou európskych peňazí vybudovali slovenskí vodohospodári. Viac

Ochrana prírody zostáva v EÚ prioritou, podporuje ju aj envirorezort

03.02.2016 Poslanci Európskeho parlamentu podporili efektívnejšiu ochranu prírody v hlasovaní k správe o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020. Tá požaduje zachovanie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Ich dôsledné dodržiavanie je hlavným predpokladom pre splnenie cieľov stratégie. Ochranu biologickej diverzity, teda ochranu rôznorodosti všetkých foriem života podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

     


  

--------------------------------------------------------