Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Minister Peter Žiga otvoril veľtrh CONECO

26.03.2015
 
Voda ako nevyhnutná súčasť života je dôležitým prvkom z hľadiska ochrany životného prostredia s veľkým potenciálom aj v energetike. Voda ako samostatný segment sa vôbec po prvýkrát stala súčasťou veľtrhu CONECO/Racioenergia/Voda. Podujatie slávnostným prestrihnutím pásky otvoril premiér SR Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom, generálnym riaditeľom Incheby Alexandrom Rozinom a zástupcami organizátorov podujatia. Veľtrh potrvá do soboty 28. marca 2015. Viac

MŽP: Klimatický atlas Slovenska pokrstili vodou z Lomnického štítu

26.03.2015
 
Slovensko sa po viac ako pol storočí dočkalo svojho ďalšieho klimatického atlasu. Slávnostne ho na veľtrhu Coneco v Bratislave uviedol do života minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Martinom Benkom symbolicky naliali na publikáciu vodu zo snehu z Lomnického štítu. Viac

Parlament schválil nový zákon o odpadoch

17.03.2015
 
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 79 hlasmi schválili nový zákon o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie, viac odpad separovať a recyklovať, ale aj zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov. Na príprave nového zákona sa podieľali najvýznamnejšie subjekty odpadového hospodárstva združených v priemyselných zväzoch, samosprávy, ako aj akademická obec. Začiatkom decembra 2014 ho v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Zákon po podpise prezidentom SR nadobudne účinnosť 1. januára 2016. Viac

MŽP: Štát prevezme stopercentnú kontrolu nad vodnou elektrárňou v Gabčíkove

09.03.2015
 
Gabčíkovská elektráreň bude po takmer deviatich rokoch v plnom vlastníctve a pod plnou kontrolou štátu. Proces preberania kontroly bude ukončený dnes o polnoci, kedy prevádzka elektrárne prejde pod štátny podnik Vodohospodárska výstavba patriaci pod Ministerstvo životného prostredia SR. Informoval o tom dnes z gabčíkovskej elektrárne premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Ladislavom Lazárom. Krajský súd v Bratislave dnes právoplatne rozhodol o tom, že zmluva o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo je neplatná. Ide o žalobu, ktorú podal ešte v roku 2007 Úrad pre verejné obstarávanie proti Slovenským elektrárňam. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Envirorezort vyhlásil súťaž Dedina roka 2015

26.03.2015 Zdôrazniť tradície, rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni, ale aj upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. To je hlavným cieľom prestížnej súťaže Dedina roka 2015. Vyhlásilo ju dnes, 26. marca 2015 Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. Víťaz v poradí už 8. ročníka národnej súťaže získa okrem titulu Dedina roka 2015 aj možnosť reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2015. Viac

Voda a udržateľný rozvoj – hlavná téma Svetového dňa vody 2015

17.03.2015 Svetový deň vody - jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky sféry života.
Už dvadsaťtri rokov si každoročne tento deň, na podnet Organizácie spojených národov, pripomíname 22. marca. Viac

POZVÁNKA na workshop Horské oblasti Slovenska

06.03.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia a Asociácia horských sídel Slovenska pozývajú na workshop Horské oblasti Slovenska – možnosti podpory ich udržateľného rozvoja. Viac

Oznámenie o strategickom dokumente Koncepcia ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025

02.03.2015 Ministerstvo životné prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovilo rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025“. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Pozvánka na vernisáž putovnej výstavy

31.03.2015 Skryté krásy divokej prírody je názov pripravovanej výstavy, ktorú už zajtra, 1. apríla 2015 p 14:00 v priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky otvorí generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Rastislav Rybanič a predseda Slovenskej Asociácie Fotografov Prírody Marian Zelina. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Denník SME zavádza, štát spravuje vodnú elektráreň v Gabčíkove efektívnejšie

01.04.2015 Informácie v článku „Štát na Gabčíkove prerobí“ denníka SME z 1.4.2015 sú nekorektné, zavádzajúce a dajú sa označiť skôr za nevydarený prvoaprílový žart. Je totiž absurdné a úsmevné po troch týždňoch a na základe nepravdivých údajov konštatovať, že štát predajom elektriny vyrobenej v Gabčíkove za tento rok prerobí. Okrem toho v skutočnosti štát počas prvých siedmich dní predal transparentným spôsobom elektrickú energiu v hodnote milión 320 tisíc eur a nie za 640 tisíc eur ako konštatuje denník SME. Viac

MŽP SR: Vodohospodári vyčistili Zemplínsku Šíravu

27.03.2015 Michalovskí vodohospodári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku ukončili tento týždeň jarné čistenie vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Odviezli 90 vriec plastového odpadu a ďalších 54 plných nákladných áut rôznych naplavenín, akými boli polámané konáre stromov, ale aj celé vyvrátené kmene, kusy dreva či zoschnutá tráva. V prípade týchto naplavenín išlo o biologicky rozložiteľný odpad, ktorý umiestnili do prázdneho zemníka, aby ho skompostovali. Viac

MŽP SR si pripomína Deň narcisov

27.03.2015 Žltým narcisom – kvetom symbolizujúcim spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine si zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR pripomenuli tento významný deň organizovaný Ligou proti rakovine už po 19-krát. Niektorí zamestnanci využili aj možnosť odoslania krátkej textovej správy SMS na telefónne číslo 848, čím prispeli na dobrú vec. Týmito gestami sa pripojili k miliónom ľudí na Slovensku s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich možností. Mladých dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine prijali v priestoroch ministerstva štátni tajomníci Vojtech Ferencz a Ján Ilavský, ako aj riaditeľ kancelárie ministra Vladimír Rak. Viac

MŽP: Skončila sa konferencia o biopalivách a biokvapalinách

26.03.2015 Diskusia o výpočte úspor emisií skleníkových plynov pri využívaní biomasy ako suroviny a príprava webových registrov k evidencii pohybu surovín a výrobkov s cieľom minimalizovať podvody pri exporte a importe biopalív a biokvapalín, ale aj aktuálny vývoj európskej legislatívy. To boli hlavné témy expertného stretnutia členov medzinárodnej organizácie Klub regulátorov pre obnoviteľné palivá – Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC), ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom Hoteli Sorea. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je zároveň od roku 2010 členom tejto európskej platformy. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

  

--------------------------------------------------------