Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

MŽP: Opatrenia proti zosuvom pôdy chránia obecnú školu v Nižnej Myšli

30.01.2015
 
Nové opatrenia v rámci druhej etapy sanačných prác v Nižnej Myšli chránia proti zosuvom pôdy miestnu obecnú školu. Náklady na práce dosiahli približne 1 milión 240 tisíc eur. Informoval o tom dnes na kontrolnom dni v obci štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Opatrenia spočívali v stabilizácii svahu v severnej časti obce pomocou kotvenej pilótovej steny, novej drenážnej štrkovej steny a v dôslednom odvedení vody pomocou vrtov. Hladinu podzemnej vody bude monitorovať 12 nových piezometrických vrtov. Obec v okrese Košice-okolie doteraz čelí následkom ničivého zosuvu pôdy po povodniach z júna 2010. Viac

MŽP SR slávnostne predstavilo nový operačný program Kvalita životného prostredia

19.12.2014
 
Viac ako 200 tisíc obyvateľov Slovenska by malo pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd, vyše 12 tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení. Zrekultivovať by sa malo 452 hektárov územia. Toto všetko má zabezpečiť nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020. Druhý najväčší operačný program na Slovensku predstavil na slávnostnej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a Christopherom Toddom z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku. Viac

Vláda schválila návrh nového zákona o odpadoch

17.12.2014
 
Vláda na svojom dnešnom zasadnutí schválila návrh nového zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Účelom nového zákona priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie. Zákon začiatkom decembra v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Zákon víta aj Únia miest Slovenska. Viac

Začala sa sanácia gudrónov v Devínskej Novej Vsi

16.12.2014
 
Úložisko nebezpečných toxických gudrónov v kameňolome Srdce úplne a natrvalo odstránia. V rámci projektu, ktorý podporilo Ministerstvo životného prostredia SR, bude odpad do konca roku 2015 zlikvidovaný a bývalý devínskonovoveský kameňolom sa zrekultivuje a zazelená. So začatými prípravnými prácami pred začiatkom sanácie tejto starej environmentálnej záťaže sa dnes oboznámil minister životného prostredia Peter Žiga. Projekt Kamenné srdce v Devínskej Novej Vsi je prvým z devätnástich plánovaných projektov na Slovensku zameraných na sanáciu starých environmentálnych záťaží. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov

28.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli zmenené. Viac

Oznámenie o verejných konzultáciách

20.01.2015 Oznámenie o verejných konzultáciách podľa čl. 14 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vôd, konaných k návrhu strategických dokumentov. Viac

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

19.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu: Karloveská 2, 842 04 Bratislava. Viac

Európska cena Natura 2000 – posledné dni na prihlásenie sa - aktualita na stránku ministerstva

15.01.2015 Európska komisia vyhlásila druhýkrát súťaž o cenu Natura 2000, ktorá je rovnako ako uplynulý rok udeľovaná za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

POVODEŇ 74 - pred a po

19.01.2015 Pred viac ako 40-timi rokmi v druhej polovici októbra 1974 sa mestom pod Urpínom prehnala 1000-ročná voda, ktorá spôsobila najväčšiu povodeň v novodobej histórii Banskej Bystrice. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

MŽP: Opatrenia proti zosuvom pôdy chránia obecnú školu v Nižnej Myšli

30.01.2015 Nové opatrenia v rámci druhej etapy sanačných prác v Nižnej Myšli chránia proti zosuvom pôdy miestnu obecnú školu. Náklady na práce dosiahli približne 1 milión 240 tisíc eur. Informoval o tom dnes na kontrolnom dni v obci štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Opatrenia spočívali v stabilizácii svahu v severnej časti obce pomocou kotvenej pilótovej steny, novej drenážnej štrkovej steny a v dôslednom odvedení vody pomocou vrtov. Hladinu podzemnej vody bude monitorovať 12 nových piezometrických vrtov. Obec v okrese Košice-okolie doteraz čelí následkom ničivého zosuvu pôdy po povodniach z júna 2010. Viac

Ochranu pred zosuvmi pri Prievidzi dobudovali, obyvatelia sa môžu cítiť bezpečnejšie

28.01.2015 Sanačné práce na zosuvoch, ktoré postihli prímestské časti Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec, sa skončili v plánovanom termíne. Stáli približne 800 tisíc eur, ktoré po dohode s ministerstvom financií pre postihnuté lokality získal minister životného prostredia Peter Žiga. Pripravuje sa ešte finálna úprava terénu a monitorovanie. Viac

Európska komisia ocenila návrh nového zákona o odpadoch, argumenty Slovenska prijala pozitívne

21.01.2015 Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch v súvislosti s prioritami EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní nedostatkov v legislatíve Slovenskej republiky. Skonštatovali to predstavitelia EK pod vedením Patricka Costella, riaditeľa kabinetu komisára EÚ pre životné prostredie, námornú politiku a rybolov, po stretnutí s delegáciou ministerstva životného prostredia SR v Bruseli. Štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz detailne predstavil východiská a zásadné tézy vládneho návrhu zákona o odpadoch, o ktorom bude rokovať Národná rada SR. Predstavitelia EK ocenili podrobné informácie o novom slovenskom zákone o odpadoch. Pomôžu im porozumieť princípom tohto zákona, najmä navrhovanému systému uzatvárania zmlúv medzi obcami a zbernými subjektmi i celkovému nastaveniu odpadového hospodárstva v SR v nadchádzajúcich rokoch. Viac

Vláda schválila priority vodohospodárskej politiky Slovenska do roku 2027

21.01.2015 Slovensko si vytýčilo priority vodohospodárskej politiky na dve nasledujúce šesťročné obdobia. Materiál s názvom Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia schválila vláda SR. Vodohospodárska politika bude naďalej prioritne orientovaná na ochranu vody ako strategickej suroviny štátu a národného bohatstva. Zároveň na dosiahnutie environmentálnych cieľov, teda na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

--------------------------------------------------------