László Sólymos: Neodkladná implementácia Parížskej dohody je nutnosť

19.10.2016
 
Novinka: László Sólymos: Neodkladná implementácia Parížskej dohody je nutnosť
Rýchly vstup Parížskej dohody do platnosti je mimoriadnym úspechom medzinárodného spoločenstva, zhodli sa strany Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy na stretnutí v Marrákeši. Ministerská schôdzka predchádzala kľúčovému - prvému zasadnutiu konferencie strán Parížskej dohody, ktoré bude v tomto marockom meste v novembri. Viac

MŽP: EÚ a krajiny Východného partnerstva posilnia spoluprácu v oblasti životného prostredia

18.10.2016
 
Novinka: MŽP: EÚ a krajiny Východného partnerstva posilnia spoluprácu v oblasti životného prostredia
V Luxemburgu sa dnes (18.10.) uskutočnilo historicky prvé formálne zasadnutie ministrov Východného partnerstva pre životné prostredie a zmenu klímy. Európska únia a šesť štátov Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) prijali ministerské vyhlásenie, v ktorom potvrdili svoj záväzok posilniť spoluprácu v tejto oblasti. Viac

Ministri životného prostredia EÚ diskutovali o redukcii emisií v doprave či pôdohospodárstve

17.10.2016
 
Novinka: Ministri životného prostredia EÚ diskutovali o redukcii emisií v doprave či pôdohospodárstve
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ pokračuje v krokoch potrebných na napĺňanie klimatickej Parížskej dohody, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom novembra aj zásluhou Európskej únie. Rada ministrov životného prostredia Únie pod vedením slovenského šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa dnes v Luxemburgu prvýkrát diskutovala o nových legislatívnych návrhoch na postupné znižovanie emisií v sektore mimo systému obchodovania s emisiami skelníkových plynov (non-ETS), teda v doprave, budovách, pôdohospodárstve a odpadoch. Viac

V Rwande vrcholia diskusie o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, EÚ zastupuje L. Sólymos

14.10.2016
 
Novinka: V Rwande vrcholia diskusie o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, EÚ zastupuje L. Sólymos
Nosnou témou aktuálneho 28. Stretnutie zmluvných strán Montrealského protokolu v Kigali v Rwande je znižovanie spotreby fluorovaných plynov (HFC) a prijatie dodatku k Montrealskému protokolu. V mene EÚ vedie rokovania slovenská delegácia na čele s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom. Viac

Premiér: Parížskou dohodou sme splnili jeden z hlavných cieľov slovenského predsedníctva

10.10.2016
 
Novinka: Premiér: Parížskou dohodou sme splnili jeden z hlavných cieľov slovenského predsedníctva
Predseda vlády Robert Fico dnes na pôde ministerstva životného prostredia vyzdvihol rýchlu ratifikáciu Parížskej dohody na úrovni Európskej únie, vďaka čomu sa práve EÚ podarilo zabezpečiť jej platnosť. Únia tak podľa neho zostáva absolútnym lídrom v boji proti klimatickej zmene. Viac

 

RSS

Aktuálne

 

 

 

Aktuality

Deň otvorených dverí u geológov

21.09.2016 Príďte aj s deťmi, zažijete deň plný hier a zaujímavostí zo sveta geológie. Viac

Upozornenie pre výrobcov vyhradených výrobkov

13.09.2016 Ministerstvo životného prostredia SR do vzniku koordinačného centra zriadilo podľa § 31 od. 11 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu. Viac

Informácia o konaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

07.09.2016 Komisia MŽP SR na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia bude zasadať v prvej polovici novembra 2016. Vyzývame záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti IKPZ o zaslanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Viac

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo

05.09.2016 V Bratislave sa 6. až 7. septembra uskutoční najvýznamnejšie medzinárodné podujatie, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Konferencia „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ začína v utorok (6. 9.) o 9:30 v hoteli Saffron. Viac

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

László Sólymos: Neodkladná implementácia Parížskej dohody je nutnosť

19.10.2016 Rýchly vstup Parížskej dohody do platnosti je mimoriadnym úspechom medzinárodného spoločenstva, zhodli sa strany Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy na stretnutí v Marrákeši. Ministerská schôdzka predchádzala kľúčovému - prvému zasadnutiu konferencie strán Parížskej dohody, ktoré bude v tomto marockom meste v novembri. Viac

MŽP: EÚ a krajiny Východného partnerstva posilnia spoluprácu v oblasti životného prostredia

18.10.2016 V Luxemburgu sa dnes (18.10.) uskutočnilo historicky prvé formálne zasadnutie ministrov Východného partnerstva pre životné prostredie a zmenu klímy. Európska únia a šesť štátov Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) prijali ministerské vyhlásenie, v ktorom potvrdili svoj záväzok posilniť spoluprácu v tejto oblasti. Viac

Ministri životného prostredia EÚ diskutovali o redukcii emisií v doprave či pôdohospodárstve

17.10.2016 Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ pokračuje v krokoch potrebných na napĺňanie klimatickej Parížskej dohody, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom novembra aj zásluhou Európskej únie. Rada ministrov životného prostredia Únie pod vedením slovenského šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa dnes v Luxemburgu prvýkrát diskutovala o nových legislatívnych návrhoch na postupné znižovanie emisií v sektore mimo systému obchodovania s emisiami skelníkových plynov (non-ETS), teda v doprave, budovách, pôdohospodárstve a odpadoch. Viac

Sólymos: EÚ začne o 3 roky znižovať spotrebu fluorovaných plynov

16.10.2016 Prelomová dohoda - svet sa zaviazal postupne redukovať výrobu a spotrebu fluorované plynov (HFC), ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. S významným krokom súhlasilo 197 krajín počas 28. stretnutia zmluvných strán Montrealského protokolu v Kigali v Rwande. EÚ začne so znižovaním už od roku 2019. Rokovania v jej mene viedol slovenský minister životného prostredia László Sólymos. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. László Sólymos

Minister životného prostredia SR  - Ing. László Sólymos

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie

Enviroportál - životné prostredie online

Medzinárodná konferencia k ťažbe nerastov a životnému prostrediu

Čo prináša nový zákon

Centrálny register pohľadávok štátu

Enviromagazín

 


 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Osveta a neformálna enviromentálna výchova

Envirošpión

Živá kamera - Kriváň

Online kamera na hniezde sokola myšiara