Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Deň otvorených dverí na MŽP SR

07.05.2015
 
Posaďte sa do kresla ministra životného prostredia, dotknite sa meteoritu, naučte sa predpovedať počasie, vyrobte si svoj vlastný šperk, zažite aké je to byť baníkom alebo si zasúťažte. Spoločnosť nám bude robiť aj maskot Ozónius. Viac

Minister Peter Žiga odovzdal prvé protipovodňové balíčky

19.05.2015
 
Celkovo 621 protipovodňových balíkov určených pre obce, 1 326 zariadení pre technické zásahové vybavenie Hasičských staníc a 129 zariadení pre vodohospodárov. To všetko získajú vďaka veľkému projektu Aktívne protipovodňové opatrenia podporeného v rámci Operačného programu Životné prostredie, patriaceho pod Ministerstvo životného prostredia SR. Prvé protipovodňové balíčky za vyše 63 miliónov eur slávnostne odovzdal minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom na symbolickom mieste, pri sútoku Dunaja a Moravy v Devíne, ktorý je pravidelne skúšaný veľkou vodou. Viac

Vo Valticiach rokovali ministri životného prostredia SR a ČR

13.05.2015
 
Minister životného prostredia Peter Žiga sa na treťom spoločnom rokovaní vlády SR a ČR stretol na bilaterálnom rokovaní s českým rezortným kolegom Richardom Brabcom. Témou stretnutia bola predovšetkým odpadová legislatíva. Slovensko prijalo nový významný zákon o odpadoch, kým ČR informovala o skúsenostiach so zavedením bezhotovostného výkupu kovového odpadu. Viac

Envirorezort odštartoval program Veľké upratovanie Slovenska na odstraňovanie „čiernych skládok“

27.04.2015
 
Ministerstvo životného prostredia oficiálne odštartovalo historicky prvý program vo väčšom meradle na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“. Nesie názov „Veľké upratovanie Slovenska“ a na tento účel je určených 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. Cieľom envirorezortu je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Viac

Envirorezort bude využívať elektromobil

23.04.2015
 
Ministerstvo životného prostredia SR bude najbližší rok využívať na bratislavských cestách elektromobil Volkswagen e-up! pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ktorý zapožičia ministerstvu spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. Elektrické vozidlo slávnostne odovzdal ministrovi životného prostredia SR Petrovi Žigovi pred sídlom rezortu člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Eric Reuting. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Oznam: Začiatok verejnej konzultácie k smernici EÚ o ochrane vtáctva a k smernici EÚ o biotopoch

12.05.2015 Dňa 30. apríla 2015 oznámila Európska komisia začiatok verejnej konzultácie v rámci procesu „fitness-check“, t. j. „kontrole vhodnosti“ smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch z hľadiska plnenia ich cieľov. Viac

Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020

11.05.2015 Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR zverejnila dňa 7. 5. 2015 na webovej stránke www.enviroportal.sk správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 na verejné pripomienkovanie v rámci procesu SEA – v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Viac

Implementácia projektov Operačného programu Životné prostredie prechádza k 1. máju 2015 na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia

30.04.2015 Dovoľujeme si Vás informovať o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov, ako aj úloh súvisiacich s informovaním a publicitou v rámci prioritných osí 1 až 5 a 7 Operačného programu Životné prostredie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP). Viac

Informácia o meraní pomeru pár a benzínu systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil vyššie uvedenú informáciu. Aj keď v nej uvedené povinnosti platia pre prevádzkovateľov čerpacích staníc benzínu, aktuálna je aj pre ostatnú odbornú aj laickú verejnosť. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Výstava Košice – súčasnosť a budúcnosť protipovodňovej ochrany

19.05.2015 Súčasnosť a budúcnosť protipovodňovej ochrany Košíc je názov výstavy, ktorá na deviatich veľkorozmerných posteroch predstavuje celú genézu protipovodňových opatrení na Hornáde. Vernisáž výstavy v átriu Ministerstva životného prostredia SR slávnostne otvoril štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariánom Supekom. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

MŽP: Vodné dielo Liptovská Mara je v prevádzke už štyri desaťročia

26.05.2015 Ministerstvo životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik si spoločne na konferencii v liptovskej obci Bešeňová pripomenuli 40. výročie začiatku prevádzky vodného diela Liptovská Mara. Najväčšia slovenská nádrž má celkový objem viac ako 360 miliónov kubíkov na zaplavenom území 27 kilometrov štvorcových. Slávnostnú konferenciu otvoril štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Viac

Začal sa Medzinárodný festival filmov Ekotopfilm-Envirofilm

25.05.2015 V Banskej Bystrici dnes slávnostne otvorili Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm 2015. Nový filmový sviatok vznikol spojením dvoch úspešných projektov, ktorých cieľom je naučiť ľudí, ako sa správať k prírode a životnému prostrediu. Hlavným odborným garantom medzinárodného festivalu filmov, ktorý sa počas tohto týždňa koná súčasne v Banskej Bystrici a v Bratislave, je Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Viac

V Medzibodroží pribudla rozhľadňa pre milovníkov vtáctva

25.05.2015 Na pozorovanie vtáctva je určená nová rozhľadňa, ktorá pribudla na brehu močiara v Strede nad Bodrogom v okrese Trebišov. Výhľad z nej je na časť mŕtveho ramena Bodrogu s miestnym názvom Malodňa. Išlo o súčasť projektu Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Medzibodrožie, ktorý finančne podporili Európska únia v rámci programu LIFE Nature a Ministerstvo životného prostredia SR. Viac

Medzinárodný deň biodiverzity v envirorezorte

22.05.2015 Rozmanitosť a rôznorodosť všetkých žijúcich organizmov si dnes 22. mája pripomína Ministerstvo životného prostredia SR a jeho podriadené organizácie – Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR.Tohtoročným leitmotívm Medzinárodného dňa biodiverzity je Biodiverzita pre udržateľný rozvoj. Pri tejto príležitosti envirorezort pripravuje výchovno-vzdelávacie podujatia, odborné semináre a súťaže. Biodiverzite sa bude venovať aj Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Ekotopfilm - Envirofilm 2015, ktorý sa uskutoční 25. až 29. mája v Bratislave a Banskej Bystrici. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

  

--------------------------------------------------------