Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Vláda SR schválila nový operačný program na podporu životného prostredia

16.04.2014
 
Podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. To sú tri hlavné ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až 2020, ktorý dnes schválila vláda SR. Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených vyše 3 miliardy 156 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu aktivít v oblasti životného prostredia. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac

Nový zákon o odpadoch nasmeruje Slovensko do vyspelej Európy

10.04.2014
 
Ministerstvo životného prostredia po 13 rokoch predkladá úplne nový zákon o odpadoch, ktorý Slovensko posunie k modernej čistejšej Európe. Zákon zreformuje súčasný systém a prinesie doslova revolúciu v oblasti odpadov. Jeho cieľom je, aby sa viac odpadu separovalo a recyklovalo, menej ho končilo na skládkach. „Ide o jeden z najdôležitejších zákonov v tomto volebnom období, ktorý nastaví pravidlá na dlhé obdobie,“ upozornil minister životného prostredia Peter Žiga. Zákon prinesie dôraz na transparentnosť vzťahov, spravodlivosť a adresnosť v oblasti, kde sa podľa odhadov pohybuje ročne takmer miliarda eur. Filozofiu reformy predstavil rezort pred rokom v legislatívnom zámere zákona, ktorý schválila vláda. Viac

Peter Žiga: Pre envirorezort je prioritou najmä boj s povodňami a odpadová reforma

07.04.2014
 
Uplynulé dva roky sa v rezorte životného prostredia niesli v znamení konsolidácie, prípravy reforiem i nečakaných skúšok, zhodnotil polčas funkčného obdobia minister Peter Žiga. V najťažšej skúške počas vlaňajšej povodne na Dunaji rezort obstál úspešne. Podarilo sa obnoviť pozastavený operačný program, predať emisné povolenky, prijať novelu zákona o ochrane prírody a pripraviť rámec nového reformného zákona o odpadoch. Viac

Minister P. Žiga odovzdal do užívania nový systém prednostného radenia vozidiel pri vstupe na kompu medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica

28.03.2014
 
Po 20 rokoch prevádzky Vodného diela Gabčíkovo rezort životného prostredia vyriešil problém komplikovanej dostupnosti obyvateľov obcí Vojka nad Dunajom, Dobrohošť a Bodíky do regiónov na ľavej strane Dunaja a naopak obyvateľom obcí Kyselica, Horný Bar a Rohovce sa zjednoduší prístup na pravý breh Dunaja. Nový elektronický systém radenia vozidiel pri vstupe na kompu odovzdal dnes minister životného prostredia Peter Žiga. Systém funguje na báze rozoznávania evidenčných čísel vozidiel, pričom vozidlá registrované na občanov s trvalým pobytom v dotknutých obciach vpustí do prednostného pruhu, čím im zabezpečí prístup na kompu bez zbytočného čakania. Viac

P. Žiga: V súvislosti s vodou treba prijímať opatrenia na zvyšovanie kvality života

21.03.2014
 
V období sucha, keď je vody málo, ale aj v období, keď sú povodne, treba na Slovensku prijímať také opatrenia, aby sme ľuďom zvyšovali kvalitu života. Na slávnostnom stretnutí pracovníkov vo vodnom hospodárstve pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) v Banskej Bystrici to povedal minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. Viac

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Výročná konferencia programu nadnárodnej spolupráce Centrálna Európa 2014

14.04.2014 Týmto Vás srdečne pozývame na dvojdňovú Výročnú konferenciu Operačného programu Centrálna Európa “Spolupráca v Centrálnej Európe” 2014, kde Vám budú predstavené súčasné výsledky a zároveň priority v Centrálnej Európe (s víziou na roky 2014- 2020) a diskusiu s kľúčovými expertmi na regionálnej, národnej a európskej úrovni. Viac

Súťaž: Blysni sa vodným dielom a chráň živú vodu pre Zem

24.03.2014 Vytvor plagát, ktorý vyzýva k ochrane vody a Zeme a vyhraj vysnívaný tablet Apple Ipad Mini! Veľká súťaž o hodnotné ceny pre ZŠ (triedy 1.stupňa). Vyzvi svojich spolužiakov a kamarátov k tomu, aby chránili vodu, ktorá nám dáva život a Zem, na ktorej spolu žijeme. Viac

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE12 zo štátneho rozpočtu

05.03.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE12. Viac

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE11 zo štátneho rozpočtu.

04.03.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE11. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Výstava: OCHRANA A ROZVOJ EKOLOGICKÝCH PRÍRODNÝCH SIETÍ

07.04.2014 Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pripravila v átriu budovy ministerstva životného prostredia výstavu s názvom OCHRANA A ROZVOJ EKOLOGICKÝCH PRÍRODNÝCH SIETÍ. Ide o predstavenie 22 regionálnych územných systémov ekologickej stability vybratých okresov SR, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená ochrana a rozvoj ekologických sietí Slovenska. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Tlačové správy

Deň Zeme v rezorte životného prostredia

17.04.2014 Čistiace aktivity, výstavy, súťaže, tvorivé dielne – to je len niekoľko príkladov podujatí, ktoré pripravilo Ministerstvo životného prostredia spolu so svojimi rezortnými organizáciami v rámci Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla. Viac

Vláda SR schválila nový operačný program na podporu životného prostredia

16.04.2014 Podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. To sú tri hlavné ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až 2020, ktorý dnes schválila vláda SR. Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených vyše 3 miliardy 156 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu aktivít v oblasti životného prostredia. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac

MŽP SR si pripomenulo Deň narcisov

11.04.2014 Zamestnanci Ministerstva životného prostredia podporili boj proti rakovine. Spolupatričnosť, morálnu podporu a solidaritu s onkologickými pacientmi prejavili zakúpením narcisu a jeho pripnutím na svoje odevy. Niektorí zamestnanci využili aj možnosť odoslania krátkej textovej správy SMS na telefónne číslo 848, čím prispeli na dobrú vec. Týmito gestami sa pripojili k miliónom ľudí na Slovensku s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich možností. Mladých dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine prijal v priestoroch ministerstva vedúci služobného úradu Viktor Lehotzký a riaditeľ kancelárie ministra Vladimír Rak. Viac

Nový zákon o odpadoch nasmeruje Slovensko do vyspelej Európy

10.04.2014 Ministerstvo životného prostredia po 13 rokoch predkladá úplne nový zákon o odpadoch, ktorý Slovensko posunie k modernej čistejšej Európe. Zákon zreformuje súčasný systém a prinesie doslova revolúciu v oblasti odpadov. Jeho cieľom je, aby sa viac odpadu separovalo a recyklovalo, menej ho končilo na skládkach. „Ide o jeden z najdôležitejších zákonov v tomto volebnom období, ktorý nastaví pravidlá na dlhé obdobie,“ upozornil minister životného prostredia Peter Žiga. Zákon prinesie dôraz na transparentnosť vzťahov, spravodlivosť a adresnosť v oblasti, kde sa podľa odhadov pohybuje ročne takmer miliarda eur. Filozofiu reformy predstavil rezort pred rokom v legislatívnom zámere zákona, ktorý schválila vláda. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------