Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Minister životného prostredia diskutoval so študentmi

26.02.2015
 
Minister životného prostredia Peter Žiga sa stretol so študentmi a pedagógmi Technickej Univerzity vo Zvolene. Témou jeho vystúpenia a následnej diskusie boli „Hospodársky rast a kvalita životného prostredia na Slovensku“. Viac

MŽP: Opatrenia proti zosuvom pôdy chránia obecnú školu v Nižnej Myšli

30.01.2015
 
Nové opatrenia v rámci druhej etapy sanačných prác v Nižnej Myšli chránia proti zosuvom pôdy miestnu obecnú školu. Náklady na práce dosiahli približne 1 milión 240 tisíc eur. Informoval o tom dnes na kontrolnom dni v obci štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Opatrenia spočívali v stabilizácii svahu v severnej časti obce pomocou kotvenej pilótovej steny, novej drenážnej štrkovej steny a v dôslednom odvedení vody pomocou vrtov. Hladinu podzemnej vody bude monitorovať 12 nových piezometrických vrtov. Obec v okrese Košice-okolie doteraz čelí následkom ničivého zosuvu pôdy po povodniach z júna 2010. Viac

MŽP SR slávnostne predstavilo nový operačný program Kvalita životného prostredia

19.12.2014
 
Viac ako 200 tisíc obyvateľov Slovenska by malo pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd, vyše 12 tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení. Zrekultivovať by sa malo 452 hektárov územia. Toto všetko má zabezpečiť nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020. Druhý najväčší operačný program na Slovensku predstavil na slávnostnej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a Christopherom Toddom z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku. Viac

Vláda schválila návrh nového zákona o odpadoch

17.12.2014
 
Vláda na svojom dnešnom zasadnutí schválila návrh nového zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Účelom nového zákona priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie. Zákon začiatkom decembra v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Zákon víta aj Únia miest Slovenska. Viac

Začala sa sanácia gudrónov v Devínskej Novej Vsi

16.12.2014
 
Úložisko nebezpečných toxických gudrónov v kameňolome Srdce úplne a natrvalo odstránia. V rámci projektu, ktorý podporilo Ministerstvo životného prostredia SR, bude odpad do konca roku 2015 zlikvidovaný a bývalý devínskonovoveský kameňolom sa zrekultivuje a zazelená. So začatými prípravnými prácami pred začiatkom sanácie tejto starej environmentálnej záťaže sa dnes oboznámil minister životného prostredia Peter Žiga. Projekt Kamenné srdce v Devínskej Novej Vsi je prvým z devätnástich plánovaných projektov na Slovensku zameraných na sanáciu starých environmentálnych záťaží. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

POZVÁNKA na na workshop Horské oblasti Slovenska

06.03.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia a Asociácia horských sídel Slovenska pozývajú na workshop Horské oblasti Slovenska – možnosti podpory ich udržateľného rozvoja. Viac

Oznámenie o strategickom dokumente Koncepcia ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025

02.03.2015 Ministerstvo životné prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovilo rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025“. Viac

Nominácie na Cenu ministra životného prostredia 2015

02.03.2015 Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v ochrane životného prostredia, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy? Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia. Tí, ktorí sa najviac pričinili o zlepšenie životného prostredia si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevezmú ocenenia počas 16. výročia slávnostného udeľovania Ceny ministra. To sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2015. Návrhy je možné podávať do 20.4.2015. Viac

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov

28.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli zmenené. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Environmentálne záťaže v projektoch Slovenskej agentúry životného prostredia

02.03.2015 Environmentálne záťaže (EZ) predstavujú významný problém v celoeurópskom meradle. S jeho systematickým riešením sa na Slovensku začalo v roku 2006 prostredníctvom projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike. Implementovala ho Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá naň nadviazala ďalšími projektmi, podporenými predovšetkým z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP, 2007–2013). Aktuálne aktivity, venujúce sa problematike EZ, predstavuje výstavaEnvironmentálne záťaže v projektoch Slovenskej agentúry životného prostredia. Sprístupnená je vo vstupných priestoroch Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľudovíta Štúra 1 v Bratislave. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Na Domaši zvýšili odtok z vodnej nádrže

06.03.2015 Na vodnej nádrži Domaša, ktorá sa dostala do centra pozornosti verejnosti i médií najmä pre nízku vodnú hladinu v roku 2012, vodohospodári zvýšili odtok vody zo 4,9 na 5,5 m3/sek. Dôvod úpravy odtokových pomerov je predovšetkým jarné topenie snehu a zvýšená zrážková činnosť v posledných týždňoch, keď napríklad hladina Domaše len za posledný týždeň stúpla o meter, pričom prítok vody je aj napriek zvýšenému odtoku stále vyšší. Viac

Za trhanie snežienok v chránených územiach hrozí pokuta

04.03.2015 Hoci časť Slovenska stále prikrýva sneh, v niektorých oblastiach sa už objavujú symboly blížiacej sa jari. S príchodom jarného obdobia sa spája práve biely kvet snežienky. Za jeho odtrhnutie v oblasti s vyšším stupňom ochrany však previnilec riskuje pokutu. Viac

Brusel zverejnil Rámcovú stratégiu EÚ pre odolnú energetickú úniu

26.02.2015 Európska komisia včera zverejnila pripravovanú rámcovú stratégiu EÚ v oblasti energetiky, tzv. „Balíček Energetickej únie: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov“. Súčasťou balíčka sú tri oznámenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú stratégie na dosiahnutie odolnej energetickej únie, vybudovania energetických prepojení a dosiahnutia klimaticko-energetických cieľov do roku 2030 a tiež plán implementácie. Viac

Minister životného prostredia diskutoval so študentmi

26.02.2015 Minister životného prostredia Peter Žiga sa stretol so študentmi a pedagógmi Technickej Univerzity vo Zvolene. Témou jeho vystúpenia a následnej diskusie boli „Hospodársky rast a kvalita životného prostredia na Slovensku“. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

  

  

--------------------------------------------------------