Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia

30.10.2014
 
Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Jeho riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Slovensku sa tým otvorila možnosť čerpať v novom programovom období finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v objeme takmer 3,138 miliardy eur. Spolu s národným spolufinancovaním, ktoré predstavuje približne 1,17 miliardy eur, tak operačný program bude vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo výške viac ako 4,308 miliardy eur. Viac

MŽP SR: Poslanci schválili ústavný zákaz vývozu vody

21.10.2014
 
Vývoz vody mimo územia Slovenska bude zakázaný. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Za vládny návrh ústavy z dielne Ministerstva životného prostredia SR zahlasovalo 102 poslancov. Novelu ústavy predstavil vládny kabinet po tom, ako pôvodný návrh novely zákona o vodách kritizovala opozícia a časť aktivisti. Rezort životného prostredia však od začiatku zdôrazňoval, že jeho cieľom je vodu chrániť a jej vývoz zakázať. Dôkazom je samotná zmena Ústavy SR. Viac

MŽP SR: V Bruseli zvíťazil reálny pohľad na klimatické ciele

24.10.2014
 
Európska únia bude aj naďalej celosvetovým lídrom v boji proti zmene klímy. Európska Rada definovala klimaticko-energetické ciele EÚ do roku 2030. Cieľ najmenej 40 percentného zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 do roku 2030 oproti roku 1990 bude záväzný pre EÚ, pričom každá krajina k nemu prispeje svojim povinným dielom. Cieľ týkajúci sa obnoviteľných zdrojov bude záväzný na celoeurópskej úrovni. Slovensku sa tak podarilo presadiť realistickejšie klimatické ciele EÚ, o ktoré sa usilovalo Ministerstvo životného prostredia SR počas nedávneho rokovania ministrov ŽP krajín V4, Rumunska a Bulharska v Bratislave. Prispieť k férovému rozdeleniu záťaže medzi členskými štátmi majú kompenzačné finančné nástroje, zohľadňujúce princípy solidarity, odhadom vo výške 3 miliardy eur. Viac

Minister Peter Žiga: V Bruseli budeme presadzovať realistickejšie environmentálne ciele EÚ

30.09.2014
 
Ciele, ktoré chce Európska únia v oblasti znižovania emisii skleníkových plynov, odpadového hospodárstva a politike zmeny klímy dosiahnuť do roku 2030 by mali byť realistickejšie. Zhodli sa na tom dnes v Bratislave pri podpise spoločného vyhlásenia zástupcovia pre oblasť životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky (V4), Rumunska a Bulharska. Tí počas dvojdňového rokovania dohadovali spoločný postup krajín pred októbrovým summitom EÚ, na ktorom sa budú prerokovávať tieto oblasti. Slovenskú republiku na rokovaní V4 zastupoval minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločné stanoviská chcú krajiny V4, Rumunska a Bulharska zastávať aj na decembrovej 20. konferencii strán klimatického dohovoru, ktorý sa uskutoční v decembri v peruánskej Lime. Dnes sa k rokovaniam o cieľoch Rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 pripojili aj zástupcovia Nemecka a Francúzska. Viac

Minister Peter Žiga vystúpil na Klimatickom summite 2014 v New Yorku

24.09.2014
 
Za účasti viac ako 130 prezidentov, šéfov vlád a ministrov bol v utorok na pôde OSN v New Yorku Klimatický summit 2014. Zvolal ho generálny tajomník svetovej organizácie Pan Ki-mun, aby priniesol potrebný politický impulz a novú dynamiku do medzinárodných klimatických rokovaní. Slovensko na summite reprezentoval minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci plenárneho zasadnutia vystúpil na tému Národné aktivity a ambície krajín na znižovanie emisií. Viac

 

RSS

Aktuálne

Aktuálne pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta na Ministerstve životného prostredia SR Viac

Aktuálne verejné obstarávania

Ministerstvo životného prostredia v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní Viac

 

 

 

Aktuality

Výskumný ústav vodného hospodárstva predstaví svoje činnosti na verejnej prezentácii

15.10.2014 Pri príležitosti Svetového dňa monitorovania vody organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva 16. októbra 2014 o 10:30 verejnú prezentáciu svojich rámcových činností. Viac

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

12.09.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov... Viac

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

04.09.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu Viac

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

15.08.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. 8. 2014 až 22. 8. 2014 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov. Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania. Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

Európsky príbeh o ovzduší vyrozprávaný pomocou fotografií

20.10.2014 Slovenská agentúra životného prostredia pripravila v priestoroch hlavnej budovy ministerstva životného prostredia výstavu s názvom ImaginAIR. Výstava je prehliadkou víťazných prác súťaže, ktorú zorganizovala Európska environmentálna agentúra (EEA). Súťaž fotografických príbehov ImaginAir, dala Európanom šancu vyrozprávať príbeh o kvalite ovzdušia a jeho znečistení v ich časti Európy. Viac

 

 

 

 

 

 

   

RSS

Tlačové správy

Vodohospodári začali opravovať 265 ročný tajch

30.10.2014 Pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) začali rekonštruovať ďalší z historických štiavnických tajchov – vodnú nádrž Červená studňa. Počas najbližších týždňov vodohospodári vyrúbu 88 nežiaducich stromov, krovie a vyčistia zhruba 25 árovú plochu od buriny a vykosia starú vysokú a poľahnutú trávu. Ponad hrádzu prenosným čerpadlom vyčerpajú niekoľko tisíc kubíkov vody, pretože výpustné zariadenie tohto 265 ročného tajchu je nefunkčné. Po Dolnohodrušskej vodnej nádrži a Veľkej Richňave je tak Červená studňa už tretím tajchom, ktorý vodohospodári obnovia. Zároveň je jediným, ktorý bude SVP opravovať z vlastných prostriedkov. Rekonštrukčné práce si v prvej etape vyžiadajú zhruba 26 tisíc eur. Viac

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia

30.10.2014 Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Jeho riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Slovensku sa tým otvorila možnosť čerpať v novom programovom období finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v objeme takmer 3,138 miliardy eur. Spolu s národným spolufinancovaním, ktoré predstavuje približne 1,17 miliardy eur, tak operačný program bude vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo výške viac ako 4,308 miliardy eur. Viac

MŽP: Výstavba nultého obchvatu Bratislavy si vyžiada kompenzačné opatrenia v ochrane prírody

29.10.2014 Výstavba diaľničného úseku D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever patrí pre naliehavé dôvody k projektom vyššieho verejného záujmu. Rozhodla o tom vláda SR. Nepriaznivý vplyv výstavby na životné prostredie a integritu územia sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000 budú kompenzovať opatrenia za viac ako 9,6 milióna eur. K návrhu sa pozitívne vyjadrila EK, aj tretí sektor. Viac

Obce na Dunaji sa vďaka novým pontónom sprístupnia osobnej lodnej doprave

29.10.2014 Od novembra budú na Dunaji v prevádzke nové pontóny potrebné na lodnú dopravu medzi Bratislavou, Čunovom, Hamuliakovom a Šamorínom. Pontóny na žiadosť obcí v povodí Vodného diela Gabčíkovo vybudovala rezortná organizácia MŽP SR, Vodohospodárska výstavba, š.p. Prístavné plávajúce móla boli hlavná podmienka realizácie projektu rozšírenia osobnej lodnej dopravy na vodnom diele. Viac

 

 

Minister životného prostredia SR
Ing. Peter Žiga, PhD.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       

--------------------------------------------------------