Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inštitút environmentálnej politiky

vznikol v júli 2016 ako nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR. Nadviazal tak na svojho predchodcu Odbor ekonomických nástrojov a analýz. Poslaním Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. IEP sa zúčastňuje na tvorbe politík ministerstva.

IEP vedie bývalý dlhoročný analytik IFP so skúsenosťami so životného prostredia a energetiky, ktorého ambíciou je preniesť získané know-how na MŽP a vybudovať moderný analytický tím.

IEP na Facebooku

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže