hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

I/78 Oravská Jasenica - most

Informácia o konaní podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení do 31.12.2021:

Informácia pre verejnosť (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP, 6 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 394 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie (odkaz).