Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tornaľa - Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia

27.03.2019

Konanie podľa § 16a vodného zákona

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia

Odborné stanovisko