Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV4014 Pri kríži

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4014 Pri kríži do národného zoznamu území európskeho významu