Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3367 Holubyho kopanice

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3367 Holubyho kopanice do národného zoznamu území európskeho významu