Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tornaľa - Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia

Konanie podľa § 16a vodného zákona

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia

Odborné stanovisko