MŽP SR

Inštitút environmentálnej politiky

je nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Medzi hlavné verejné publikácie patria: 

 

Okrem toho zverejňujeme aj prezentácie na workshopoch a konferenciách, či dátové zdroje z ktorých pri našich analýzach vychádzame. Názory autorov nemožno stotožňovať s oficiálnym postojom MŽP SR.

 

Našu prácu môžete sledovať a s verejnoťou komunikujeme pomocou sociálnych sietí ako FacebookInstagramLinkedIN alebo Twitter.

  

logo