hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

CBA metodika

Verejné zdroje sú obmedzené, a preto je potrebné realizovať projekty s najvyššími prínosmi pre spoločnosť pri najnižších nákladoch. Výber najvýhodnejších projektov, respektíve najvýhodnejšej alternatívy projektu by mal vychádzať z objektívnych a overiteľných dôkazov. A práve analýza nákladov a prínosov (ďalej len „CBA“ - Cost-Benefit Analysis) predstavuje jeden z analytických nástrojov, ktorý pomáha určiť vhodnú alternatívu logickým usporiadaním relevantných informácií.

Primárnym cieľom metodickej príručky je predstaviť súbor pravidiel určených pre spracovania Analýzy nákladov a prínosov environmentálnych investičných projektov na Slovensku a posilniť tak zásady hodnoty za peniaze v procese prípravy a hodnotenia investícií. Metodika je vypracovaná na základe Príručky k analýze nákladov a prínosov investičných projektov Európskej komisie a Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR so zameraním na investičné projekty v oblasti životného prostredia.