Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Komplexná produkcia TV spotov a rádio spotov na propagáciu vyhlásených výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia