hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zatín, sanácia obojstranného oporného múra na ceste III/3695

Záväzné stanovisko (PDF, 130 kB) podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice.